INF3272 - Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg kunnskaper om informasjons­arkitektur og om design og innholdsadministrasjon gjennom praktisk bruk av et konkret industristandard Content Management System (Drupal 7). Du vil lære å bygge et interaktivt nettsted ved hjelp av eksisterende moduler som er basert på åpen kildekode. I tillegg til denne praktiske vinklingen gir emnet deg også en innføring i teorien som ligger bak informasjonsarkitektur.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF3272:

  • kan du designe og bygge et interaktivt og responsivt nettsted med utgangspunkt i bruk av en bestemt plattform for innholdsadministrasjon (Drupal 7)
  • har du forståelse for begreper, verktøy og standarder som er vanlig brukt innenfor områdene informasjons­arkitektur og universell tilgjengelighet
  • kan du delta i diskusjoner med eiere og brukere av et informasjonssystem og foreslå konkrete løsninger og framdriftsplaner for realisering av et interaktivt nettsted

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maksimum 40 studenter kan få opptak til INF3272. 

Ved opptak rangeres studenter etter følgende regler:

1. Masterstudenter ved Institutt for Informatikk som har emnet godkjent i utdanningsplanen
2. Bachelorstudenter på Informatikk; design, bruk, interaksjon
3. Bachelorstudenter ved Institutt for informatikk som har emnet godkjent i utdanningsplanen
4. Masterstudenter ved det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultetet som har emnet godkjent i utdanningsplanen
5. Andre

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer obligatoriske øvelser per uke.

Det kreves innlevering av obligatoriske øvelser. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Studentene skal i løpet av emnet gjennomføre et obligatorisk prosjektarbeid som går ut på at studentene designer og bygger et eget interaktivt nettsted.

Alle de obligatoriske øvelsene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Det oppfordres sterkt om å delta på første forelesning i emnet.

Eksamen

Muntlig eksamen. Under den muntlige eksamenen skal studentene presentere de innleverte gruppeoppgavene for sensorene.

Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5272 - Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon /INF5271 - Informasjonsarkitektur og internettmedier (nedlagt)/INF5270 - Design av interaktive nettsteder (nedlagt)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk