Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet lærer du om forskning i HCI (Human-Computer Interaction). Vi går gjennom forskjellige tilnærminger til design innenfor HCI-feltet, og du får inngående kunnskap om metoder, verktøy og teknikker for HCI-forskning. Vi legger spesiell vekt på kvantitativ analyse og design av eksperimenter. Du skal kunne øve deg på metodene gjennom tre obligatoriske oppgaver.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN2020:

  • har du en meget god forståelse av forskningsmetoder i HCI
  • kan du anvende HCI forskningsmetoder og redegjøre for dine valg av tilnærming til problemet og valg av metoder, verktøy og teknikker 
  • kan du designe HCI-eksperimenter
  • behersker du grunnleggende statistisk analyse
  • kan du gjennomføre både kvalitativ og kvantitativ analyse av data
  • kan du reflektere over sentrale etiske, samfunnsmessige og faglige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet forutsetter IN1050/INF1500 eller IN1060/INF1510.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer øvingsgrupper hver uke.

Det kreves innlevering og godkjenning av obligatoriske øvelser for å kunne gå opp til eksamen. Mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

 

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Høst 2018

Undervisningsspråk

Norsk