Teknologisystemer

Viser 1–76 av 76 emner
Emne Studiepoeng
TEK5360 - Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK9360 - Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK9620 - Advanced turbulence modeling and simulations (10 studiepoeng) 10
UNIK3480 - Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
UNIK4000 - Technology, innovation and product development (10 studiepoeng) 10
UNIK4100 - Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4150 - Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
UNIK4170 - Digital kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4190 - Informasjonsteori og feilkontroll (10 studiepoeng) 10
UNIK4210 - Programvaredefinert radio (10 studiepoeng) 10
UNIK4220 - Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK4230 - Mobil kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4250 - Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4270 - Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
UNIK4280 - Ytelsesanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK4290 - Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK4330 - Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK4361 - Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK4380 - Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK4390 - Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4430 - Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK4440 - Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK4450 - Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK4480 - Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
UNIK4490 - Styring av manipulatorer og mobile roboter (10 studiepoeng) 10
UNIK4500 - Stokastiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4540 - Matematisk modellering av dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4570 - Robust multivariabel regulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4590 - Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
UNIK4660 - Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK4680 - Fordypning i kybernetikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4690 - Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK4700 - Building Mobile and Wireless Networks (10 studiepoeng) 10
UNIK4730 - Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4740 - Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4750 - Målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK4770 - Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK4800 - Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
UNIK4810 - Battery Technology (10 studiepoeng) 10
UNIK4820 - Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK4830 - Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4840 - Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (10 studiepoeng) 10
UNIK4845 - Nøytronspredning i materialforskning - en innføring (5 studiepoeng) 5
UNIK4900 - Avansert turbulensmodellering og simulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4910 - Vibrasjonsanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK4950 - Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9100 - Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK9220 - Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK9250 - Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9270 - Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
UNIK9290 - Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK9330 - Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK9361 - Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK9380 - Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK9390 - Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK9420 - Quantum computation and quantum information (10 studiepoeng) 10
UNIK9430 - Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK9440 - Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK9450 - Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK9560 - Anvendt parameter og tilstandsestimering (10 studiepoeng) 10
UNIK9590 - Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
UNIK9660 - Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK9690 - Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK9700 - Radio and mobility (10 studiepoeng) 10
UNIK9740 - Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9750 - Utvalgte emner innen målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK9770 - Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK9800 - Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
UNIK9810 - Battery Technology (10 studiepoeng) 10
UNIK9820 - Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK9830 - Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9840 - Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (10 studiepoeng) 10
UNIK9845 - Nøytronspredning i materialforskning - en innføring (5 studiepoeng) 5
UNIK9900 - Advanced Turbulence Modeling and Simulations (10 studiepoeng) 10
UNIK9930 - Turbulence Theory (10 studiepoeng) 10
UNIK9950 - Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10