Teknologisystemer

Viser 1–26 av 26 emner
Emne Studiepoeng
TEK9010 – Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10
TEK9020 – Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
TEK9030 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
TEK9040 – Dyp læring for autonome systemer (10 studiepoeng) 10
TEK9050 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
TEK9100 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
TEK9110 – Building Mobile and Wireless Networks (10 studiepoeng) 10
TEK9120 – Moderne tjenesteorientert arkitektur (10 studiepoeng) 10
TEK9130 – Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
TEK9140 – Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
TEK9150 – Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
TEK9160 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
TEK9300 – Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
TEK9310 – Solceller (10 studiepoeng) 10
TEK9320 – Battery technology (10 studiepoeng) 10
TEK9330 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
TEK9340 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
TEK9360 – Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK9400 – Nanofotonikk (10 studiepoeng) 10
TEK9510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
TEK9520 – Cybersikkerhet i industrielle systemer (10 studiepoeng) 10
TEK9530 – Målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
TEK9540 – Kvantedatamaskiner og kvantekommunikasjon (10 studiepoeng) 10
TEK9550 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
TEK9600 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
TEK9620 – Advanced turbulence modeling and simulations (10 studiepoeng) 10