Organisasjon, ledelse og arbeid (master - to år)

Organisasjon , ledelse og arbeid (OLA) er et tverrfaglig masterprogram der studentene skal lære å forstå og håndtere kompleksitet knyttet til organisasjoner og arbeidsliv. Programmet innholder et seks måneders prosjektarbeid, emner om organisasjonsforståelse samt valgfrie emner. I arbeidslivet jobber man enten i eller med organisasjoner, og alle får før eller siden erfaring med utøvelse av ledelse. Programmet tar for seg ulike aspekter knyttet til disse temaene.

Hva kan jeg jobbe med?

  • tollefsen Personalkonsulent 27. mars 2017 11:19

    Julie Bårdsen Tøllefsen er personalkonsulent ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.

  • refsli Konsulent - analyse og utredning 27. mars 2017 09:58

    Petter Refsli er konsulent innen analyse og utredning hos Rambøll Management Consulting.