Organisasjon, ledelse og arbeid (master - to år)

Organisasjon , ledelse og arbeid (OLA) er et tverrfaglig masterprogram der studentene skal lære å forstå og håndtere kompleksitet knyttet til organisasjoner og arbeidsliv. Programmet innholder et seks måneders prosjektarbeid, emner om organisasjonsforståelse samt valgfrie emner. I arbeidslivet jobber man enten i eller med organisasjoner, og alle får før eller siden erfaring med utøvelse av ledelse. Programmet tar for seg ulike aspekter knyttet til disse temaene.

Hva kan jeg jobbe med?

  • wiweke-reymert Management trainee 1. feb. 2017 09:43

    Wiweke Reymert er Management Trainee i Telenor.

  • boe_ny HR Analyst 1. feb. 2017 09:26

    Alexander Bøe er HR Analyst i Telenor.