English version of this page

Tilrettelegging

Studenter som har funksjonsnedsettelse, dysleksi eller plager som medfører en ulempe i studiesituasjonen kan få tilrettelegging i studiehverdagen og til eksamen.

Tilrettelegging i studiehverdagen

Ta kontakt med ditt fakultetet så tidlig som mulig i semesteret dersom du trenger tilrettelegging i din studiehverdag.

Tilrettelagt eksamen

Hvis din funksjonshemming eller helsetilstand fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen, kan du få tilrettelagt eksamen.

Søknadsfrist: 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret.

Fysisk tilgjengelighet

Under kartene finner du informasjon om tilgjengelighet i bygget: hvilerom, HC-toalett, parkering.

Permisjon og nedsatt studieprogresjon

I noen situasjoner kan det hende du har behov for å søke permisjon fra studiet, eller du kan ha behov for nedsett studieprogresjon en periode. Det kan være at du har fått barn, at du skal avtjene verneplikt eller at du er langtidssyk.