Søk etter emner


Viser treff 1–20 av 55 for «klima»

KONS3021 – Kontroll av miljø og klima - Universitetet i Oslo

KONS3021 – Kontroll av miljø og klima - Universitetet i Oslo KONS3021 – Kontroll av miljø og klima Beskrivelse av emnet Kort om emnet Hva lærer du...

STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk - Universitetet i Oslo

ressursregimer, som dem for klima, biodiversitet og mineralske ressurser, og hvordan de kan påvirke staters og næringsaktørers atferd Forstå samspillet mellom...

SGO2400 – Politisk geografi - Universitetet i Oslo

. Arbeiderorganisering og identitetspolitikk. Geopolitikk og konflikter. Klima og miljøpolitikk. Emnet tar for seg forhold og prosesser i ulike deler av verden. Hva lærer...

ANT2222 – Athen i klassisk tid - Universitetet i Oslo

av undervisningen utgangspunkt i fysiske rammer og forutsetninger (hovedsak topografi, klima og monumenter) for det antikke samfunnet slik det utviklet...

TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi - Universitetet i Oslo

tverrfaglig og passer for studenter fra humaniora, teologi og samfunnsvitenskap. Samtidscaset våren 2020 er: Klima, økofeminisme og religion Hva lærer du...

NAT2000 – Naturfag i praksis - Universitetet i Oslo

vekt på bruk av praktiske forsøk og elevaktive undervisningsformer. Undervisningen har fokus på tverrfaglige tema som energi, klima og miljø og kropp og...

KJM1700 – Miljø- og klimautfordringer - Universitetet i Oslo

trenger grunnleggende kunnskap om miljø og klima i fagkretsen. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du kjennskap til de bakenforliggende årsakene...

GEO3032 – Klimaforandringer og effekter - Universitetet i Oslo

og klima (bachelor) Studenter på Geologi og geografi (bachelor) Studenter på Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (under utfasing

FYS3810 – Fysikkdidaktikk - Universitetet i Oslo

over fysikkens rolle i møtet med samfunnsutfordringer knyttet til energi, klima og helse, og diskutere fysikkformidling som samfunnsoppdrag. Opptak til...

GEO3000 – Bacheloroppgave i geofag - Universitetet i Oslo

bachelorprogrammene "Geologi og geografi" og "Geofysikk og klima". Emnet vil også gi en innføring til hva forskning er, ulike akademiske sjangre og til IMRaD-modellen...

ANT2221 – Athen i klassisk tid - påbygning - Universitetet i Oslo

topografi, klima, monumenter og andre materielle funn som belyser samfunnsutviklingen og livet i Athen i det 5. og 4. århundre fvt. Hva lærer du? Etter at du...

KIN2500 – Kinas århundre? Politikk og samfunn i Kina - Universitetet i Oslo

fått nye ambisjoner om å sette den politiske dagsordenen, blitt pådriver i internasjonale klima-avtaler og en ettertraktet handelspartner. På emnet...

GEO3460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse - Universitetet i Oslo

geografi (bachelor) (under utfasing) • Geofysikk og klima (bachelor) • Geologi og geografi (bachelor) , der emnet er obligatorisk. Andre bachelor- og...

TFF3003 – Bacheloroppgave: Kjønnsperspektiv på religion og teologi - Universitetet i Oslo

uenigheter i dette arbeidet. Kurset er tverrfaglig og passer for studenter fra humaniora, teologi og samfunnsvitenskap. Samtidscaset våren 2020 er: Klima...

GEO2160 – Paleontologi og paleoøkologi - Universitetet i Oslo

endringer i klima og miljø. Hva lærer du? Etter å ha tatt dette emnet, har du kunnskap om: hvordan fossiler dannes, hva de består av, når i jord-historien...

GEO4460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse - Universitetet i Oslo

studenter (ikke prioritert rekkefølge) på følgende program: • Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (under utfasing) • Geofysikk og klima...

GEO3010 – Felt- og kartkurs - Universitetet i Oslo

(bachelor) og Geofysikk og klima (bachelor) . Spesielle opptakskrav I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle...

FYS4810 – Fysikkdidaktikk - Universitetet i Oslo

over fysikkens rolle i møtet med samfunnsutfordringer knyttet til energi, klima og helse, og diskutere fysikkformidling som samfunnsoppdrag. Og ett av...

PSY4505 – Identitet, kultur og kritisk psykologi - Universitetet i Oslo

anvendes for å forstå individ—samfunn-samspillet som er sentralt i noen av vår tids store samfunnsutfordringer som miljø- og klima, migrasjon, nasjonalitet...

STK4150 – Miljøstatistikk - romlig statistikk - Universitetet i Oslo

, Monte Carlo MLE, Bayesianske metoder). Ekstremverdi-metoder – kryssing av grenser i forbindelse med luftforurensning, forandring i klima-ekstremer...