Søk etter emner


Viser treff 1–20 av 53 for «klima»

MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger - Universitetet i Oslo

Matematikk og økonomi Bachelorprogrammet Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi Bachelorprogrammet Geofysikk og klima Bachelorprogrammet Geologi og...

ENERGI4010 – Bærekraftige energisystemer - Universitetet i Oslo

sikker, tilgjengelig for alle og samtidig møter de globale klima- og miljøutfordringene. Teknologisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse kobles gjennom...

STV1200 – Internasjonal politikk - Universitetet i Oslo

- og finanssystemet bli kjent med sentrale problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, migrasjon og internasjonalt samarbeid om klima- og...

SGO2400 – Politisk geografi - Universitetet i Oslo

Arbeiderorganisering og identitetspolitikk Klassisk geopolitikk Kritisk geopolitik Information, desinformation och hybridkrigföring Klima og miljøpolitikk Emnet tar for...

STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk - Universitetet i Oslo

over struktur og arbeidsmåte innenfor viktige internasjonale miljø- og ressursregimer, som dem for klima, biodiversitet og mineralske ressurser, og...

GEO1100 – Jordens utvikling - Universitetet i Oslo

, fjellkjeder, tidligere tiders klima, istider, dagens klima, hav og atmosfære. Det legges vekt på koblingen mellom jordens indre og ytre prosesser og samspillet...

BIOS3070 – Biogeokjemi - Universitetet i Oslo

biogeokjemiske systemet er i endring, samt forståelse av usikkerheter knyttet til slike endringer. Kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale...

GEO4131 – Geomechanics - Universitetet i Oslo

option) Structural Geology and Tectonics (programme option) Bachelorstudents in one of the following programmes: Geofysikk og klima (bachelor) Geologi og...

KJM3070 – Biogeokjemi - Universitetet i Oslo

biogeokjemiske systemet er i endring, samt forståelse av usikkerheter knyttet til slike endringer kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale...

GEO-AST3410 – Planetologi - Universitetet i Oslo

(videreført) 4. semester emner innenfor Geofysikk og klima (bachelor) eller "generell/programmeringsbasert astronomi" Overlappende emner 10 studiepoeng overlapp...

GEO2320 – Oseanografi - Universitetet i Oslo

typer (vind- og tetthetsdreven) sirkulasjon ha grunnleggende forståelse av hvordan havsirkulasjon påvirker jordas klima Opptak til emnet Studenter må...

GEO3131 – Geomekanikk - Universitetet i Oslo

og klima (bachelor) Geologi og geografi (bachelor) (studieretning Geologi har prioritet over studieretning Geografi ) Innreisende utvekslingsstudenter...

BIOS3611 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende kunnskap om ulike typer utvikling, livssyklus og...

GEO-AST4410 – Planetologi - Universitetet i Oslo

astrofysikk / AST1100 – Innføring i astrofysikk (videreført) 4. semester emner innenfor Geofysikk og klima (bachelor) eller "generell/programmeringsbasert...

BIOS4611 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende kunnskap om ulike typer utvikling, livssyklus og...

ANT2221 – Athen i klassisk tid - påbygning - Universitetet i Oslo

topografi, klima, monumenter og andre materielle funn som belyser samfunnsutviklingen og livet i Athen i det 5. og 4. århundre fvt. Hva lærer du? Etter at du...

KONS3021 – Kontroll av miljø og klima - Universitetet i Oslo

KONS3021 – Kontroll av miljø og klima - Universitetet i Oslo KONS3021 – Kontroll av miljø og klima Beskrivelse av emnet Kort om emnet Hva lærer du...

BIOS3610 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende kunnskap om ulike...

BIOS4610 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende kunnskap om ulike...

PPE1000 – Innføring i filosofi, politikk og økonomi - Universitetet i Oslo

tematikken er. I samfunnsøkonomi finner vi begrepet ‘kollektivt gode’, som er et gode alle kan dra nytte av når det foreligger. Et klima det går an å leve med...