Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Dette emnet gir en bred introduksjon til fysisk/dynamisk oseanografi. Fokus vil være på havenes fysiske struktur og sirkulasjon, termodynamiske og dynamiske budsjetter, og gunnleggende fysiske prosesser som påvirker disse.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet kan du

 • redegjøre for hvordan havsirkluasjon påvirker jordens klima
 • beskrive momentum- og energiutvekslingen med atmosfæren, samt de fysiske prosessene som påvirker utvekslingen
 • redegjøre for sjøvannets fysiske egenskaper
 • diskutere sentrale termodynamiske og dynamiske bevaringsligninger, inkludert nyttige forenklede balanser
 • diskutere drivkrefter og sentrale styrende mekanismer bak havsirkulasjon
 • beskrive bølger, inkludert høyfrekvente gravitasjonbølger og lavfrekvente bølger som påvirkes av jordens rotasjon
 • redegjøre for observasjonsteknikker og prinsipper for numerisk havmodellering
 • utføre oseanografiske målinger og analysere og presentere disse skriftlig

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)

 • Kjemi (1+2)

 • Biologi (1+2)

 • Informasjonsteknologi (1+2)

 • Geofag (1+2)

 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ekskursjoner er det et krav at du har bestått et HMS-kurs i feltsikkerhet:

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og kollokvier tilsvarende 4 timer pr. uke. Det er 3 obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen.

En obligatorisk en-dags ekskursjon i Oslofjorden. Det skal skrives en feltrapport som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student

Eksamen

 • Det kreves godkjenning av 3 obligatoriske oppgaver og en feltrapport før studenten kan ta avsluttende eksamen.

 • Skriftlig midtveiseksamen teller 30% ved sensurering.

 • Avsluttende skriftlig eksamen teller 70% ved sensurering.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Courses taught in English will only offer the exam paper in English. You may write your examination paper in Norwegian, Swedish, Danish or English.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 19:17:33

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)