FYS1035 – Fysikk og klimaendringer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i fysikken i klimasystemet, med fokus på konsepter som energibalanse og varmetransport. Målet med emnet er å gi studentene tilstrekkelig forståelse av  prosessene i klimasystemet til å kunne diskutere klimaspørsmål, og spesielt årsaker til og effekter av menneskeskapte klimaendringer, med en kvantitativ tilnærming. 

Emnet gir innsikt i observasjoner som brukes for å forstå jordas klima, både i dag og bakover i historien, og i de grunnleggende prinsippene for klimamodellering. Vi vil også gå inn på betydningen av utslippsbaner og karbonbudsjett, og diskutere hvilke tekniske løsninger som kan være aktuelle for å begrense fremtidige klimaendringer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du fått en grunnleggende forståelse av de viktigste mekanismene for varmetransport i jordas klimasystem. 
 • forstår du hvordan man kan bruke enkle modeller til å beregne jordas likevektstemperatur ved hjelp av energibalanse.
 • har du fått innsikt i observasjoner av dagens og fortidens klima, i naturlige og menneskeskapte klimaendringer, konsepter som karbonbudsjett og utslippsbaner, og kjenner til noen tekniske muligheter for å begrense klimaendringene.
 • Har du fått trening i å innhente data og bakgrunnsmateriale fra eksterne kilder for å analysere en valgt problemstilling innenfor temaet klimaendringer.
 • har du fått trening i klar og tydelig argumentasjon gjennom minst to sjangere av vitenskapelig formidling.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever ingen forkunnskaper ut over generell studiekompetanse.

Siden emnet ikke forutsetter fordypning i fysikk eller matematikk, egner det seg både for fysikkstudenter i starten av studiet og studenter fra andre fagområder. For fysikkstudenter i ulike stadier av studiet vil emnet gi gode eksempler på hvordan den grunnleggende fysikken fra andre emner kommer til bruk i klimaspørsmålet.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester. Undervisningen deles i tre bolker: 

 1. Selvstudium med undervisningsvideoer og ukentlige seminarer med diskusjons- og regneoppgaver 
 2. Arbeid med individuell innlevering, inkludert ett skriveseminar 
 3. Arbeid med prosjektoppgave i grupper, med 3 veiledningstimer og felles fremføring av arbeidene 

Du må få godkjent den individuelle innleveringen før du får gå videre til arbeidet med prosjektoppgave i grupper. Godkjent individuell innlevering er gyldig i 3 år. 

Reglement for obligatoriske innleveringer finner du her. 

Det er obligatorisk oppmøte til fremførigen av gruppearbeidene.

Eksamen

Hjemmeeksamen i form av prosjektoppgave

 • Studentene blir delt inn i grupper på tre til fire studenter som sammen skal skrive en prosjektoppgave.
 • Prosjektoppgaven bør ikke overstige 20 sider inkludert tabeller og figurer, men ekskludert referanser.
 • Oppgaven skal presenteres muntlig omtrent en uke etter at den er levert.
 • Både individuell oppgave, prosjektoppgave og presentasjon må være bestått for å bestå emnet.

Du må få godkjent den individuelle innleveringen før du får gå videre til arbeidet med prosjektoppgave i grupper. Godkjent individuell innlevering er gyldig i 3 år. 

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2022 05:11:41

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk