Kort om emnet

Emnet gir en bred innføring i planters utvikling, funksjon og interaksjoner med andre organismer. Det legges vekt på sammenhengen fra gener og genomer til celler og organer i ulike plantetyper, og hvordan planters evolusjon, utvikling og funksjon forståes i et slikt perspektiv. I et overordnet fokus vil planters rolle i samfunnet belyses i dette perspektivet, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du grunnleggende kunnskap om ulike typer utvikling, livssyklus og fysiologiske prosesser i planter samt deres evolusjonære opphav
 • har du kunnskap om den genetiske og molekylære bakgrunnen til utvikling og funksjon i planter
 • har du grunnleggende kunnskap om hvordan planter interagerer med sitt miljø og andre organismer
 • har du god innsikt i hvordan plantevitenskap spiller inn i samfunnet på ulike plan
 • har du praktisk og teoretisk kunnskap i hvordan et forskningsprosjekt planlegges, gjennomføres og rapp

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene BIOS3610 og BIOS4610 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

1. Bachelorprogramstudenter ved Institutt for biovitenskap og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan.

2.  Andre programstudenter.

3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter.

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger (2t/uke)
 • Gruppeundervisning (2t/uke) 
 • Prosjektoppgave med laboratorieundervisning

Prosjektoppgaven er delt i tre faser: 1) Planlegging, 2) Gjennomføring og 3) Presentasjon av resultater.

Gruppeundervisning og prosjektoppgave er obligatorisk. Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i tre år.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo-bachelor@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Eksamen består av to deler:

 • Del 1: Prosjektoppgave, teller 30%
 • Del 2: Digital eksamen, 3 timer, teller 70%

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av tregangersregelen må dette emnet sees i sammenheng med BIOS3611 – Plantevitenskap, BIOS4611 – Plantevitenskap og BIOS4610 – Plantevitenskap.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Første gang høsten 2021

Eksamen

Første gang høsten 2021

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)