Søk etter emner


Viser treff 1–20 av 124 for «miljø»

STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk - Universitetet i Oslo

STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk - Universitetet i Oslo STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk Beskrivelse av emnet Kort...

BIO4331 – Menneskelig påvirkning på det marine miljø - Universitetet i Oslo

BIO4331 – Menneskelig påvirkning på det marine miljø English BIO4331 – Menneskelig påvirkning på det marine miljø Beskrivelse av emnet Kort om emnet...

KJM1700 – Miljø- og klimautfordringer - Universitetet i Oslo

KJM1700 – Miljø- og klimautfordringer English KJM1700 – Miljø- og klimautfordringer Beskrivelse av emnet Kort om emnet Hva lærer du? Opptak til emnet...

STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon - Universitetet i Oslo

og trygge veier. Det hander også om hvordan ulike hensyn blir balansert opp mot hverandre – for eksempel hvor sterk stemme miljø- og klimaargumentene...

BIO9331 – Menneskelig påvirkning på det marine miljø - Universitetet i Oslo

BIO9331 – Menneskelig påvirkning på det marine miljø English BIO9331 – Menneskelig påvirkning på det marine miljø Beskrivelse av emnet Kort om emnet...

MED1100 – Medisinstudiet, modul 1 - Universitetet i Oslo

fysisk miljø HMS0502 - Utviklende læringsmiljø HMS0503 - Laboratoriesikkerhet HMS0505 - El-sikkerhet HMS0506 - Klinikksikkerhet Beståtte HMS-emner er et...

PSYC1220 – Personlighetspsykologi - Universitetet i Oslo

forskningsfunn vedrørende betydningen av arv og miljø for personlighetsegenskaper, beskrive og diskutere det humanistiske perspektivet på personlighetspsykologien...

HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljø - Universitetet i Oslo

HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljø English HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljø Beskrivelse av emnet Kort om emnet Hva lærer du? Opptak til emnet...

PED2101 – Utvikling, læring og motivasjon - Universitetet i Oslo

miljø ha kunnskap om sentrale motivasjonsfaktorer og læringsprosesser ha forståelse for interaksjonen mellom motivasjon og læring Ferdigheter Etter...

OD1100 – Odontologistudiet, modul 1 - Universitetet i Oslo

Følgende obligatoriske nettbaserte HMS-emner inngår i MED1100 - Medisinstudiet, modul 1: HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø HMS0502 - Utviklende...

ECON1210 – Mikroøkonomi 1 - Universitetet i Oslo

omkring miljø og arbeidsmarked. elementær formell modellering, men uten bruk av annen matematikk enn det som forutsettes kjent fra generell studiekompetanse...

SPED4300 – Fordypning i psykososiale vansker - Universitetet i Oslo

vansker. Med dette siktes det til en grunnleggende forståelse av miljøets sentrale betydning for barn og unges psykososiale situasjon. Innholdet...

JUS5520 – International Environmental Law - University of Oslo

miljø Read more about profiles. Learning outcome Read more about learning outcomes (achievement requirements) Admission You may register for this course...

SOS1000 – Innføring i sosiologi - Universitetet i Oslo

i faget og dagsaktuelle samfunnsmessige utfordringer knyttet til miljø, migrasjon, ulikhet, teknologi, makt og demokrati. Temaene for kurset spenner...

PSYC2502 – Profesjonsforberedende 4 / Innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid (1) - Universitetet i Oslo

livskvalitet ved å redusere nivået av kjente risikofaktorer hos personer og i miljøet. Det vil si at sekvensen har fokus på hva som kan gjøres før...

ECON1220 – Velferd og økonomisk politikk - Universitetet i Oslo

politikkområder som miljø, helse, utdanning og sosialforsikring om tilsiktede og utilsiktede virkninger av skatter og stønader om kollektive beslutninger og...

REL1003 – Verdensreligioner i moderne samfunn - Universitetet i Oslo

egentlig å si i et flerkulturelt samfunn? Har kvinner og menn like rettigheter i religiøse miljøer? Å studere ulike religioner gir oss en unik mulighet til å...

SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi - Universitetet i Oslo

, arbeidsgeografi og miljø og samfunn. Forstå samspillet mellom lokale, regionale, nasjonale og globale forhold. Ferdigheter Du skal kunne: Gjengi og forklare...

ANT2800 – Antikkens mytologi - Universitetet i Oslo

har i antikkens kulturelle og religiøse miljø, forholdet mellom det menneskelige og det guddommelige, det moralske aspektet man ofte finner i slike...

TEK5040 – Dyp læring for autonome systemer - Universitetet i Oslo

avanserte autonome systemer som eksisterer i fysiske miljøer og cybermiljøer. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: Har du en oversikt over moderne...