Søk etter emner


Viser treff 1–20 av 125 for «miljø»

HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljø - Universitetet i Oslo

HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljø English HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljø Beskrivelse av emnet Kort om emnet Hva lærer du? Opptak til emnet...

KJM1700 – Miljø- og klimautfordringer - Universitetet i Oslo

KJM1700 – Miljø- og klimautfordringer English KJM1700 – Miljø- og klimautfordringer Beskrivelse av emnet Kort om emnet Hva lærer du? Opptak til emnet...

BIO4331 – Menneskelig påvirkning på det marine miljø - Universitetet i Oslo

BIO4331 – Menneskelig påvirkning på det marine miljø - Universitetet i Oslo English BIO4331 – Menneskelig påvirkning på det marine miljø Beskrivelse...

STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk - Universitetet i Oslo

STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk - Universitetet i Oslo STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk Beskrivelse av emnet Kort...

MED1100 – Medisinstudiet, modul 1 - Universitetet i Oslo

- Sikkerhet og fysisk miljø HMS0502 - Utviklende læringsmiljø HMS0503 - Laboratoriesikkerhet HMS0505 - El-sikkerhet HMS0506 - Klinikksikkerhet (flyttet til...

ECON1210 – Mikroøkonomi 1 - Universitetet i Oslo

miljø og arbeidsmarked. elementær formell modellering, men uten bruk av annen matematikk enn det som forutsettes kjent fra generell studiekompetanse...

ECON1220 – Velferd og økonomisk politikk - Universitetet i Oslo

markedseffektivitet, markedssvikt og fordeling nyere atferdsøkonomisk innsikt betydningen av det dette for politikkområder som miljø, helse, utdanning og...

SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi - Universitetet i Oslo

, arbeidsgeografi og miljø og samfunn. Forstå samspillet mellom lokale, regionale, nasjonale og globale forhold. Ferdigheter Du skal kunne: Gjengi og forklare...

ERN1010 – Innføring i klinisk ernæring - Universitetet i Oslo

med høsten 2016. Emnene skal være fullført innen 1. september: HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljø HMS0502 – Utviklende læringsmiljø HMS0503

PSYC1220 – Personlighetspsykologi - Universitetet i Oslo

betydningen av arv og miljø for personlighetsegenskaper, beskrive og diskutere det humanistiske perspektivet på personlighetspsykologien, gjøre rede for...

HMS0502 – Utviklende læringsmiljø - Universitetet i Oslo

karakteriserer et godt miljø for læring, og hvordan vi alle kan bidra til å skape et slikt miljø. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet har du kjennskap til: Hva...

PSY1250 – Personlighetspsykologi - Universitetet i Oslo

betydningen av arv og miljø for personlighetsegenskaper, beskrive og diskutere det humanistiske perspektivet på personlighetspsykologien, gjøre rede for...

REL1003 – Verdensreligioner i moderne samfunn - Universitetet i Oslo

religiøse ledere i dag? Har kvinner og menn like rettigheter i religiøse miljøer? Å studere ulike religioner gir oss en unik mulighet til å forstå den verden...

BIOS1120 – Fysiologi - Universitetet i Oslo

følgende kompetanse: Kunne forklare sammenhengen mellom struktur og funksjon i fysiologiske prosesser, hvordan konstant indre miljø opprettholdes, og...

JUS5911 – International Climate Change and Energy Law - University of Oslo

(jus) (master - 5 år) : Have you considered a specialization as part of your degree? The course is part of the profile Naturressurser og miljø Read more...

OD1100 – Odontologistudiet, modul 1 - Universitetet i Oslo

fysisk miljø HMS0502 - Utviklende læringsmiljø HMS0503 - Laboratoriesikkerhet HMS0505 - El-sikkerhet HMS0501 og HMS0502 skal gjennomføres i forbindelse med...

PED2101 – Utvikling, læring og motivasjon - Universitetet i Oslo

grunnleggende kunnskap om kognitiv og sosioemosjonell utvikling ha forståelse av utvikling som en transaksjon mellom individ og miljø ha kunnskap om sentrale...

PED3090 – Bachelorfordypning i pedagogikk - Universitetet i Oslo

miljøet. Forebygging av vansker står sentralt. Undervisning, danning og oppdragelse Denne fordypningen er for deg som valgte emnegruppen Skole, utdanning og...

KJM1121 – Uorganisk kjemi I - Universitetet i Oslo

i vandig miljø. Emnet gir en innføring i krystallstruktur til uorganiske forbindelser og i analysemetoder for sammensetning og faseforhold

FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver - Universitetet i Oslo

emner er bestått: MNHMS0015 – Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt) eller HMS0501 – Sikkerhet og fysisk miljø og HMS0502 – Utviklende...