KJM1700 – Miljø- og klimautfordringer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende naturvitenskaplig innføring i våre miljøutfordringer og flere av FNs bærekraftsmål, og hvordan denne kunnskapen benyttes av miljømyndighetene. En gruppe-prosjektoppgave gir fordypning i et valgt miljøtema og trening i vitenskapelig publisering. Emnet har en tverrfaglig tilnærming som gjør at det vil egne seg for studenter fra andre fagområder som trenger grunnleggende kunnskap om våre miljø- og klimautfordinger i fagkretsen.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kjennskap til de bakenforliggende årsakene til våre miljøutfordringer og hvordan disse utøver press på miljøet
  • har du kunnskap om den lokale, regionale og globale miljøtilstanden og endring som er i ferd med å skje
  • behersker du å se sammenhengen i våre miljøutfordringer gjennom biogeokjemiske sykluser av utvalgte stoffer i miljøet
  • kan du vurdere hva som er de viktigste effektene disse endringer har på økosystemet og våre økosystemtjenester og anta hvordan miljøet reagerer gjennom tap av økosystemtjenester og biodiversitet, og vurdere hvordan samfunnet best kan reagere gjennom avbøtende tiltak

Du vil i tillegg få en innføring i hvordan man fremskaffer litteratur og setter seg inn i et miljøproblem, sammenstiller kunnskapen om denne, og skriver en rapport om temaet i et vitenskapelig format.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Kjemi 1 fra den videregående skole.

Undervisning

Emnet går over et semester. Undervisningen består av:

  • 40 timer forelesninger.

Studentene skal i grupper skrive en obligatorisk prosjektoppgave. Godkjent prosjektoppgave er en forutsetning for å gå opp til eksamen. Prosjektoppgaven er kun gyldig i det semesteret den ble godkjent.

Det arrangeres en dagsekskursjon der vi ser på enten et miljøproblem eller et renseanlegg.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les mer om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • Skriftlig eksamen midt i semesteret, i form av prosjektoppgave, som teller 25 % av avsluttende karakter.
  • Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 75 % av avsluttende karakter.

Både midtveiseksamen og avsluttende eksamen må være bestått i samme semester for å få avsluttende karakter i emnet.

Hjelpemidler til eksamen

Lommekalkulator. Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jan. 2022 22:19:46

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk