HMS0502 – Utviklende læringsmiljø

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Et godt læringsmiljø krever mer enn gode forelesninger og lærebøker. I dette emnet skal vi reflektere over hva som karakteriserer et godt miljø for læring, og hvordan vi alle kan bidra til å skape et slikt miljø.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du kjennskap til:

  • Hva er typiske stressfaktorer som kan hemme læring og hvordan kan du unngå dem?
  • Tips om gode studievaner
  • Hva gjør du når du får kjennskap til alvorlige, kritikkverdige forhold?

Opptak til emnet

Emnet er obligatorisk for:

Undervisning

Emnet gjennomføres som selvstudium på nett. Emnet er tilgjengelig på smartmobil, PC, Mac, eller nettbrett. Lenke til nettstudie: ehms.uio.no/#/2/no

Emnet har digital eksamen som gjennomføres på nett, som krever at du må være meldt til eksamen i HMS0502 i StudentWeb.

Overgangsordninger

Fra og med våren 2021 utgår overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner, og gamle HMS-emner gir ikke lenger fritak for nye HMS-emner. Har du spørsmål, kontakt MN-studieinfo.

Hvis du har tatt HMS-opplæring ved en annen institusjon, må du likevel gjennomføre og bestå emnene som er obligatoriske krav for "ditt" program og "dine" emner. Bakgrunnen for at det ikke gis fritak for HMS-emner tatt andre steder er at den opplæringen du får ved UiO er både generell og spesifikk for UiO.

Eksamen

Selvstudiet har en integrert digital eksamen som må være bestått for å få emnet bestått. Legg merke til at du må være meldt til eksamen i HMS0502 i StudentWeb for å kunne gjennomføre testen. Du kan først gjennomføre testen dagen etter du er meldt til eksamen.

Den digitale eksamen består av flervalgsoppgaver og kan tas mange ganger. Når den er bestått vil du få en e-post med et kursbevis.

Studenter som ikke har bestått HMS0502 - Utviklende læringsmiljø vil ikke få en godkjent grad fra MN-fakultetet, hvis HMS0502 er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnnskapskrav for emner i graden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 20:20:50

Fakta om emnet

Studiepoeng
0
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
  • Engelsk
  • Norsk

Lenke til nettstudie: ehms.uio.no/#/2/no

Siste sjanse til å ta emnet høsten 2020 er 25. november!