HMS0502 – Utviklende læringsmiljø

Kort om emnet

Et godt læringsmiljø krever mer enn gode forelesninger og lærebøker. I dette emnet skal vi reflektere over hva som karakteriserer et godt miljø for læring, og hvordan vi alle kan bidra til å skape et slikt miljø.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du kjennskap til:

  • Hva er typiske stressfaktorer som kan hemme læring og hvordan kan du unngå dem?
  • Tips om gode studievaner
  • Hva gjør du når du får kjennskap til alvorlige, kritikkverdige forhold?

Opptak til emnet

Emnet er obligatorisk for:

Undervisning

Emnet gjennomføres som selvstudium på nett. Emnet er tilgjengelig på smartmobil, PC, Mac, eller nettbrett. Lenke til nettstudie: ehms.uio.no/#/2/no

Emnet har digital eksamen som gjennomføres på nett, som krever at du må være meldt til eksamen i HMS0502 i StudentWeb.

Eksamen

Selvstudiet har en integrert digital eksamen som må være bestått for å få emnet bestått. Legg merke til at du må være meldt til eksamen i HMS0502 i StudentWeb for å kunne gjennomføre testen. Du kan først gjennomføre testen dagen etter du er meldt til eksamen.

Den digitale eksamen består av flervalgsoppgaver og kan tas mange ganger. Når den er bestått vil du få en e-post med et kursbevis.

Studenter som ikke har bestått HMS0502 - Utviklende læringsmiljø vil ikke få en godkjent grad fra MN-fakultetet, hvis HMS0502 er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnnskapskrav for emner i graden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. juni 2022 01:30:10

Fakta om emnet

Studiepoeng
0
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
  • Engelsk
  • Norsk