Norden-eksperter ved UiO

UiO:Norden har forskere innenfor en rekke felt:

Fag Ekspertfelt Navn Tittel Kontakt
Filosofi Norden og flyktningkrisen, miljøfilosofi, naturens verdi

Arne Johan Vetlesen 

Professor

a.j.vetlesen@ifikk.uio.no
+47-22857754

Historie Merkevaren "Norden", den nordiske samfunnsmodellen, likestilling, medborgerskap, inkludering, Covid-19 Eirinn Larsen Professor

eirinn.larsen@iakh.uio.no
+47-22857205
+47-92226993

Historie Nordisk kjønnshistorie, nordisk sosialhistorie Hilde Sandvik Professor

hilde.sandvik@iakh.uio.no
+47-22855741

Historie Nordisk historie 1800-1950, nasjonalisme, kulturhistorie, politisk historie Odd Arvid Storsveen Professor

o.a.storsveen@iakh.uio.no
+47-22858183
+47-97733392

Historie Skandinavisme, nasjonalisme, nordisk samarbeid, nordiske historie 1800-1920, offentlighet, ytringsfrihet, sivilsamfunn Ruth Hemstad Førsteamanuensis ruth.hemstad@iakh.uio.no
+47-22856518
+47-93437312
Idéhistorie

Nordisk universitetshistorie, nordisk idéhistorie

Thor Inge Rørvik Universitetslektor  t.i.rorvik@ifikk.uio.no
+47-22854916
IKT

Teknologi og samfunn i Norden, digitalisering, bærekraft, bærekraftig sirkulær økonomi

Maja Van Der Velden Professor  majava@ifi.uio.no
+47-22852816
Juss Nordiske forretningsmodeller, bærekraft, selskapsrett, næringsliv Beate Sjåfjell Professor b.k.sjafjell@jus.uio.no
+47-95931283
Juss

Nordisk konstitusjonshistorie, folkerett, 1814, 1905, nordisk sjørett, nordisk formuerett

Ola Mestad Instituttleder

ola.mestad@jus.uio.no
+47-22859376

Kjønnsforskning Nordiske barn og kjønn, kjønnet sosialisering Harriet Bjerrum Nielsen Professor Emerita

h.b.nielsen@stk.uio.no
+47-22858942
+47-92667801

Kjønnsforskning Merkevaren "Norden", likestilling, fredsnasjon Inger Skjelsbæk Professor

inger@prio.org
+47-225477 51
+47-93802492

Kriminologi og rettssosiologi

Norden og migrasjon, grensekontroll

Katja Franko Professor  katja.franko@jus.uio.no
+47-22850127
+47-90776405
Medier og kommunikasjon Nordiske barn og unges mediebruk, digital risiko, medieregulering, sensur, ytringsfrihet, foreldremediering, forskningsetikk Elisabeth Staksrud Professor

elisabeth.staksrud@media.uio.no
+47-22850412

Medier og kommunikasjon Nordisk oppvekst, nordisk foreldreskap Ingrid Smette Postdoktor  ingrid.smette@media.uio.no
+47-92211671
Medier og kommunikasjon Nordiske barn og unges mediebruk (med fokus på gaming), foreldremediering, aldersmerking og regulering av dataspill Khalid Ezat Azam Stipendiat

k.e.azam@media.uio.no
+47-91180398

Medier og kommunikasjon

Minoritets- og urfolksbarn og digitale medier i Norden, digitalt hverdagsliv i Norden, barn og unges mediebruk

Niamh Ni Bhroin Forsker

n.n.bhroin@media.uio.no
+47-45410967

Miljø og bærekraft

Den nordiske samarbeidsmodellen, nordisk humanisme, bærekraft og historie

Nina Witoszek Seniorforsker nina.witoszek@sum.uio.no
+47-22858737
Pedagogikk Nordiske skolereformer, policyutforming og reformarbeid Bernadette Hörmann Postdoktor

bernadette.hormann@iped.uio.no
+47-22858151

Pedagogikk Den nordiske utdanningsmodellen, utdanningspolitikk, pedagogikk Inga Bostad Professor inga.bostad@iped.uio.no
+47-22842035
+47-93085191
Pedagogikk Nordiske skoler, digital teknologi og interaksjon Ingvill Rasmussen Professor ingvill.rasmussen@iped.uio.no
+47-22840749
Pedagogikk

Sammenliknende utdanningspolitikk, reformer og læreplanhistorie i Norden

Kirsten Sivesind Førsteamanuensis

kirsten.sivesind@iped.uio.no
+47-22857609

Pedagogikk

Nordisk oppvekst og utvikling, nordisk utdanning og skolegang

Kristinn Hegna Professor kristinn.hegna@iped.uio.no
+47-22840711
+47-41445341
Psykologi

Nordisk ungdom og utviklingspsykologi, selvskadings- og selvmordsproblematikk i Norden

Line Indrevoll Stänicke Postdoktor 

l.i.stanicke@psykologi.uio.no
+47-90074874

Psykologi Blindsoner i den nordiske modellen, nordiske barn og traume, kulturpsykologi, enslige mindreårige asylsøkere Tine Jensen Professor

tine.jensen@psykologi.uio.no
+47-22845222
+47-41327827

Sosialantropologi

Norden og identitet, nasjonalisme, globalisering og klima, kulturell kompleksitet, migrasjon

Thomas Hylland Eriksen Professor

t.h.eriksen@sai.uio.no
+47-22844128
+47-90050293

Økonomi Den nordiske økonomiske modellen, ulikhet, velferdsstat Jo Thori Lind Professor

j.t.lind@econ.uio.no
+47-22844027

Eksperter du savner?

Tips oss dersom du vet om andre navn som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter UiO

Publisert 17. sep. 2020 16:10 - Sist endret 18. sep. 2020 11:30