Podkast: 10 år etter 22. juli: Behandling av traumene krever lang oppfølging

10 år etter terroren på Utøya viser en stor studie at en av tre overlevende fortsatt har det veldig vanskelig. Mange har ikke fått den hjelpen de trenger og burde hatt krav på. 

Bilde av hovedbygningen på hovedøya. Forgrunnen viser en lang og bratt steintrapp opp mot bygningen.

Mange av de overlevende etter Utøya sliter fortsatt med store helseplager, ti år etter terrorangrepet. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB.

Professor Grete Dyb har ledet en studie som har fulgt de overlevende, med foreldre, i ti år etter terrorangrepet på Utøya. Du kan høre mer om funnene fra studien i denne episoden av 10 år etter 22. juli, en podkastserie fra Universitetet i Oslo.

Overraskende funn om helseplager

1 av 3 har fortsatt betydelige helseplager etter angrepet. Det viser den nyeste datainnsamlingen som ble gjort før pandemien.

De overlevende rapporterte om både fysiske og psykiske lidelser. Det som for mange kanskje er mest nærliggende å tro, var at de psykiske utfordringene kommer først.

– Noe overraskende har vi sett at for mange har hodepine og utmattelse kommet tidlig, før mareritt og konsentrasjonsvansker, sier Grete Dyb.

Stort behov for hjelp i mange år

Studien viser også at behovet for hjelp har vært stort i mange år etter hendelsen. De overlevende hadde krav på tilbud om hjelp fra kommunene sine i ett år, men dette viser seg å være altfor lite.

– Vi er overrasket over at behovene er så langvarige som det vi har sett, sier professor Dyb.

I denne episoden av podkasten Universitetsplassen snakker Grete Dyb om 22. juli – 10 år etter – og hun har gjort overraskende funn under forskning på samtaler med de overlevende. Programleder er Thomas Olafsen.

Ønsker et mer proaktivt helsevesen

Forskerne ønsker også at helsevesenet er mer proaktive.

– Det er ikke alltid at vi selv forstår hvorfor vi trenger hjelp og klarer å sette slike symptomer i sammenheng med hendelser flere år tilbake. Det er derfor viktig at helsevesenet følger opp i lang tid, forklarer Grete Dyb.

Bilde av Grete Dyb
Professor Grete Dyb leder Utøyastudien. Foto: Thomas Olafsen, UiO.

Åtte av ti overlevende deltok i studien

Hele åtte av ti overlevende etter Utøya har deltatt i forskningen så langt. Det er forskerne veldig takknemlige for.

– Det er imponerende at de som lever med så vonde erfaringer stiller opp for forskningen. De ønsker å bidra til kunnskap, og at de som blir utsatt for traumatiske hendelser skal få bedre hjelp enn det de har fått, sier forskeren.

Hva du selv kan gjøre hvis du blir utsatt for en svært traumatisk hendelse er et av flere spørsmål du kan få svar på i denne episoden av Universitetsplassen, en podkast om forskning fra Universitetet i Oslo.
 


Hør flere episoder av Universitetsplassen

Universitetsplassen er en forskerbasert podcast om samfunnet produsert av Universitetet i Oslo. Her møtes både unge og erfarne forskere for å snakke om det de mener er viktig og aktuelt, sammen med gjester fra norsk samfunnsliv.

Lytt til flere podkaster om 22. juli - 10 år: Om medienes rolle, de psykiske ettervirkningene for overlevende og pårørende, politikerhets, om spillifisering av terror, om minner og hukommelse etter 22. juli m.m.

Av Thomas Olafsen
Publisert 28. juni 2021 17:45 - Sist endret 2. juli 2021 12:57