English version of this page

Hvordan varsle?

Arbeidsmiljøloven gir ansatte rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Er du ansatt og har oppdaget trakassering, diskriminering og feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse? Da har du i tillegg plikt til å si fra til arbeidsgiver eller verneombudet. Du avgjør selv hvordan og til hvem de varsler.

Ansatte ved UiO

 • Har rett til å varsle og oppfordres til å melde fra om kritikkverdige forhold ved UiO.
 • Ansatte kan varsle muntlig eller skriftlig i linjen til nærmeste leder eller overordnet leder.
 • Skriftlig gjennom varslingssystemet for ansatte.
 • Ansatte kan også varsle via verneombudet, tillitsvalgt eller annen rådgiver. 
 • Det er ikke noe formkrav på hvordan det skal varsles. Det kan varsles via SMS, e-post, post, telefon mm. 

Ph.d.-kandidater 

 • Har rett til å varsle og oppfordres til å melde fra om kritikkverdige forhold ved UiO.
 • Ph.d.-kandidater kan varsle muntlig eller skriftlig til nærmeste leder eller overordnet leder.
 • Ph.d.-kandidater som er ansatt ved UiO kan varsle skriftlig gjennom varslingssystemet for ansatte
 • Ph.d.-kandidater som ikke er ansatt ved UiO kan varsle skriftlig gjennom Si fra-systemet for studenter.
 • Ph.d.-kandidater kan også varsle via verneombudet, tillitsvalgt eller annen rådgiver. 
 • Det er ikke noe formkrav på hvordan det skal varsles. Det kan varsles via SMS, e-post, post, telefon mm. 

Studenter ved UiO

 • Har rett til å varsle og oppfordres til å si fra om kritikkverdige forhold ved UiO. Som student kan du varsle via Si fra-systemet. Se nettsiden for mer informasjon om varslingsmuligheter og støttepersoner.

Eksterne 

 • Kan også varsle om ethvert kritikkverdig forhold ved UiO.
 • For denne gruppen personer gjelder varslingsrutinen så langt den passer.

Andre måter å varsle på

Ansatte, ph.d.-kandidater og studenter kan alltid varsle eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig myndighet. Det bør alltid forsøkes å varsle internt ved UiO eller til tilsyns- eller kontrollmyndigheter før det eventuelt varsles til allmennheten. 

Kontaktpersoner ved UiO

Tilsynsmyndigheter

Er du usikker på hvilke regler som gjelder? Arbeidstilsynets svartjeneste svarer på alt om arbeidsmiljø på telefon nummer 815 48 222.