Leie og bruk av lokaler ved UiO

UiO leier normalt ikke ut lokaler til eksterne interessenter og tiltak som ikke er knyttet til universitetets virksomhet.

Regler ved bruk av UiOs lokaler

Alle som skal benytte UiOs lokaler, skal følge disse generelle reglene om adgang, avfallshåndtering, vern av kunst, servering og brannvern.

Studentforeninger

Studentforeninger som vil bruke UiOs lokaler, må sende en søknad.