Krig i Europa

Vi står midt i det nå: En stormakt som starter krig på det europeiske kontinent, demokratiske tilbakeslag og nye spenninger mellom stormaktene. Kan Europa klare konfrontasjoner, og hvilke nye forsvarspolitiske kjerneutfordringer står Norge overfor? Hvordan vil dette påvirke verdensøkonomien?
 
Foredragene vil bli oppdatert ut fra Russlands angrep på Ukraina.

 

 

Omtale i Uniforum i etterkant av seminaret
Tidlegare forsvarssjef: Truleg er dette byrjinga av slutten på Putins regime
12:30 Registrering og enkel bevertning

13:00

Velkommen v/Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo

 

Demokratisk tilbakeslag og flere internasjonale konflikter
Jan Erik Grindheim, Universitetet i Sørøst-Norge/Civita

Ny spenning mellom stormaktene
Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap, UiO

 

Verdensøkonomien: Hvor mye kan gå galt på en gang? (Forfall grunnet sykdom)
Ola Storeng, tidligere økonomiredaktør, Aftenposten

 

Kan Europa klare konfrontasjoner?
Mellom et svakere USA og hardere stormakter 
Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap, UiO

 

Norges forsvarspolitiske kjerneutfordringer – upåvirket av krigen i Ukraina?
Sverre Diesen, general og tidligere forsvarssjef

14:15

Diskusjon med spørsmål fra deltakerne, ledet av Jan Erik Grindheim 
Delta ved å sende inn spørsmål via Slido; bruk koden # PF-risiko 

Slutt 15:00

Med forbehold om endringer. 
Videoopptak og lysark fra seminaret legges i etterkant ut på denne nettsiden.

 

Seminaret er åpent for alle interesserte. Du kan delta fysisk eller digitalt. Alle som melder seg på vil i forkant av seminaret få tilsendt lenke for streaming av seminaret.

Påmelding

Meld deg på for fysisk deltakelse
 

Meld deg på for digital deltakelse
 

Om foredragsholderne og deres innledninger

Jan Erik Grindheim er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge, og statsviter i tankesmien Civita, hvor han primært arbeider med internasjonalt samarbeid, EU og EØS-avtalen. Jan Erik har skrevet flere vitenskapelige artikler og bøker om norsk politikk og offentlig forvaltning, internasjonalt samarbeid og spesielt EU, han har vært ansvarlig redaktør av tidsskriftet Stat & Styring og vært faglig ansvarlig for Universitetet i Oslos engasjement i Partnerforum.
Om foredraget: I 2020 var det langt flere land i verden som gikk tilbake i sin demokratiske utvikling enn de som gikk frem. Ifølge den globale menneskerettighetsorganisasjonen Freedom House skyldes dette at demokratiets mest fremtredende eksemplarer ikke gjør nok for å beskytte det, og at toneangivende stater i dagens internasjonale samfunn har politiske ledere som ikke forstår verdien av demokratiet som styrings- og samfunnsform. Dette skaper spenning og usikkerhet mellom verdens stater, og økt risiko for krig og konflikt. Mens det vi trenger er et globalt lederskap og større grad av internasjonal solidaritet fra demokratiske staters side.

Øyvind Østerud Øyvind Østerud er professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo og var preses i Norske Videnskaps-Akademi i 2009-2011. Han ledet Makt- og demokratiutredningen 1998-2003 og har hatt bistillinger ved Forsvarets Forskningsinstitutt og Forsvarets Stabsskole. Østerud er ekspert på geopolitikk og vilkår for regional og statlig stabilitet.
Foredraget tar opp nye spenninger mellom stormaktene

Ola StorengOla Storeng er samfunnsøkonom og var i mer enn 15 år, fram til 2017, økonomiredaktør i Aftenposten, med særlig interesse for internasjonale spørsmål. Storeng har vært ansatt i Olje- og Energidepartmentet, avdelingsdirektør i Finansdepartemenet, ambassaderåd ved Norges delegasjon til OECD i Paris og «project officer» i Verdensbanken i Washington. Storeng dekker verdensøkonomien. 
Om foredraget:  Regjeringer i mange land har brukt enorme midler under pandemien. Men på grunn av flaskehalser kan resultatet nå bli høy inflasjon i stedet for økonomisk vekst. Gjelden er svært høy i mange land. Kan store renteøkninger da utløse en bølge av misligholdte lån og uro i finansmarkedene?Reaksjonen på høye energipriser tyder på at det grønne skiftet kan bli veldig krevende. Hvem skal betale?
 

Janne Haaland MatlaryJanne Haaland Matlary er professor i Statsvitenskap, Universitetet i Oslo og prof II ved Forsvarets Stabsskole. Hun var statssekretær i Utenriksdepartementet 1997-2000 og har sittet i en rekke nasjonale og internasjonale råd og utvalg. Hun er ekspert på utenriks- og sikkerhetspolitikk, EU og NATO.
Foredraget gir en analyse av hvordan Europa takler denne type utenrikspolitikk med bruk av eksempler.
 

Sverre DiesenSverre Diesen er general og tidligere forsvarssjef (2005-2009) og utdannet sivilingeniør fra NTNU.  Han er nå forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt der han arbeider spesielt med spørsmål knyttet til langsiktige fremtidsanalyser.
Innlegget vil belyse hvilke tre kritiske forsvarspolitiske avveininger den nye forsvarskommisjonen vil måtte foreta – mellom nye og gamle trusler, mellom nasjonal evne og alliert tilrettelegging, og mellom en tradisjonell eller ny måte å føre forsvarskrig på.

 Vi følger opp våre tidligere seminarer om internasjonal politisk risiko:
2021: Er verden blitt tryggere etter Trump?
2020: Europas rolle i verden - hva skjer? 
2019: Mot mer konflikt mellom stormakter? 
2018: Bryt den liberale verdensorden saman?

Partnerforum avholder seks ulike typer arrangementer. Les mer om våre aktualitetsseminarer her.

Om Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 22 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. I fjor bidro 72 innledere for nær 4000 deltakere på våre arrangementer.

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Demokrati, Økonomi, Etikk, Internasjonalt, Ledelse, Kommunikasjon, Sikkerhet, Ytringsfrihet, Klima og miljø
Publisert 10. jan. 2022 10:17 - Sist endret 26. mars 2022 22:30