Nettverk om arbeids- og organisasjonsformer

I dette nettverket har Partnerforum tatt opp temaer knyttet til arbeids- og organisasjonsformer i offentlig forvaltning.

Det ble arrangert seks seminarer i perioden 2013-2015.

Om nettverket

Kravene til omstilling, effektivisering og nytekning i det offentlige er store, og forvaltningens arbeidsmåter og organiseringsformer er i så måte sentrale. Nettverket har sett nærmere på utfordringer og muligheter som følger av utviklingen på IKT-området; behov for mobilitet og fleksibilitet; erfaringer med teamarbeid og ulike typer intern organisering; samt den innovasjon og utvikling som har funnet sted mht. fysisk arbeidsmiljø og arbeid i landskap.

Hvordan påvirker ulike arbeids- og organisasjonsformer problemstillinger rundt arbeidsmiljø, effektivitet og ressursbruk? Hvordan innfris kravene til kontroll, rapportering og målstyring, og hvordan fører endringene til nye syn på ledelse og kompetanseutvikling?

Over seks møter ble det rettet fokus på sammenhengen mellom arbeidspraksis, IKT og fysisk arbeidsmiljø/lokaler. Hvordan kan statsforvaltningen kombinere disse hensynene slik at det legger til rette for en mer effektiv forvalting hvor medarbeidere samarbeider og kommuniserer på tvers av fysisk, faglig og organisatorisk plassering?

Møteoversikt

Arbeidsgruppe

En arbeidsgruppe med ressurspersoner fra partnerne fremmet og vurderte temaforslag. Gruppen besto av ansatte ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Norges forskningsråd, Norges vassdrags- og energidirektorat, Nærings- og fiskeridepartementet, Riksrevisjonen, Utenriksdepartementet,  BI og UiO.

Ansvarlig for Partnerforums nettverk: Partnerforums sekretariat.
E-post-adresse: partnerforum@uio.no

 

Emneord: Effektivitet, IKT, Innovasjon, HR og kompetanseutvikling
Publisert 12. apr. 2013 12:50 - Sist endret 13. jan. 2016 10:56