Partnerseminar for Klima- og miljødepartementet

Miljøkriminalitet i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Program 

Programmet kan også lastes ned som PDF

Kl.slett Hva
11:45-11:50 Åpning ved departementsråd Tom Rådahl
11:50-11:55

KLD samarbeider med Partnerforum (PDF)

Kåre Svensson, Partnerforums sekretariat

11:55-12:30

Nytt om miljøkriminalitet (PDF)

Hans Tore Høviskeland, førstestatsadvokat, avdelingsleder Miljøkrimavdelingen, ØKOKRIM

12:30-13:00 Environmental Crime – the big picture (PDF)
Dr. Peter Harris, Managing director GRID-Arendal
13:05-14:35

Miljøkriminalitet – 6 presentasjoner i separate grupperom, a 15 minutter, sirkulering:

 1. Skogkriminalitet - Sam Lawson, Earthsight, UK
 2. Farlige produkter Mathieu Veulemans og Ingvild Kvien, Miljødirektoratet
 3. Fiskerikriminalitet - Eve De Coning, Nærings- og fiskeridepartementet
 4. CITESLiv-Stephanie Bantle, Miljødirektoratet
 5. Kulturminnekriminalitet - Sindre Fjell og Yngvild Greiner, Riksantikvaren
 6. Kontainerkontroll - Ketil Ottersen, Anne Linn Jensen og Hans op den Dries, UNODC-WCO Container Control Programme
14:35-15:00

Trender for verdens mangfold: Et sterkt argument for bekjempelse av miljøkriminalitet (PDF) 
Dag Olav Hessen, professor, UiO

15:00-15:10

Avslutning. Revyinnslag fra KLD

Om presentasjonene

Nytt om miljøkriminalitet

Ved Hans Tore Høviskeland/ØKOKRIM: Hva er miljøkriminalitet, hvordan arbeider politi- og påtalemyndigheten med disse sakene, hvorfor er det i mange tilfeller viktig å reagere med straff, hvordan er trusselbildet – gjennomgang av noen aktuelle saker.
Hans Tore Høviskeland, Økokrim

Environmental crime - the big Picture

Dr. Peter Harris/Grid-Arendal: 5 areas of environmental crime: illegal logging and timber trade, illegal fisheries, illegal mining and trade in minerals, illegal wildlife trade and poaching, illegal trafficking and dumping of hazardous and toxic waste. International scope of the problem, links to organized crime, terrorism and corruption, focusing on the technological solutions for combatting environmental crime.

Miljøkriminalitet – 6 stasjonsvise presentasjoner

1. Skogkriminalitet

Sam Lawson/Earthsight: Using the example from South Eas Asia (birthplace of many of the world’s largest tropical logging and plantation firms), Mr Lawson will explain how most international forest crime worldwide is illegalities by corporations, linked to high-level corruption, and not the clandestine activity by typical ‘criminal’ groups that most people imagine.

2. Farlige produkter og miljøgifter

Mathiey Veulemans/Miljødirektoratet: Tilsyn med miljøgifter i produkter, kort beskrivelse, status, veien videre. Hva er terskelen for å anmelde denne typen kriminalitet? Erfaringer.

3. Fiskerikriminalitet

Eve De Coning/Nærings- og fiskeridepartementet/Kripos: Fiskerikriminalitet som multikriminalitet – adresserer hele verdikjeden, inkludert korrupsjon, dokumentsvindel, tvangsarbeid, skatte- og tollsvindel og hvitvasking. Behovet for, og erfaringer fra, internasjonalt operativt samarbeid.

4. Cites

Liv-Stephanie Bantle/Miljødirektoratet: CITES regulerer hvilke arter og produkter av disse du kan ta med deg over landegrensene. Vi tar en nærmere titt på praktiske eksempler. Er du sikker på hva du kan ta med deg hjem fra ferie? Hva gjør du når du er i tvil?

5. Kulturminnekriminalitet

Sindre Fjell og Yngvild Greiner/Riksantikvaren: Riksantikvarens arbeid nasjonalt. Ulovlig eksport og import av kulturgjenstander.

6. Kontainerkontroll

Anne Linn Jensen og Hans op den Dries: Tollere med ansvar for risikoevaluering og inspeksjon av kontainere trenger et bredt kunnskapsgrunnlag i forhold til handelsruter og lovlige og ulovlige varer, herunder miljøkrimprodukter. Slike produkter inkluderer CITES-beskyttede tresorter, og presentasjonen gir et lite innblikk i hvordan fagspesialierte tollere jobber for å identifisere slikt tømmer.

Trender for verdens mangfold: Et sterkt argument for bekjempelse av miljøkriminalitet

Dag Olav Hessen/UiO: Om trender for verdens naturmangfold, både mht nedgangen i bestander og arter, og om drivkreftene. Om hvordan dette kan kobles mot miljøkriminalitet generelt og evt om litt av utfordringen Statens Pensjonsfond har her - basert på egen tid i etikkrådet. Her var mange former for miljøkriminalitet som var åpenbar, men allikevel vanskelig å bevise pga selskapsstruktur og problemer med dokumentasjon.

Om innlederne 

 • Hans Tore Høviskeland er førstestatsadvokat og avdelingsleder for Miljøkrimavdelingen i ØKOKRIM.
 • Dr. Peter Harris, managing director, GRID Arendal. More about Harris: http://www.grida.no/staff/4
  GRID-Arendal was established in 1989 to support environmentally sustainable development by working with UN Environment and other partners. GRID-Arendal’s  vision is a society that understands, values and protects the environment on which it depends. Read more: http://www.grida.no/about
  Environmental crime is a global threat to the security, economy, environment and sustainable development. Its value is estimated to be ca. 91–258 billion USD annually with a 5-7% annual growth rate, which is 2–3 times the percentage increase of the global economy. Environmental crime is often understood as acts or activities that are in violation of environmental legislation and cause significant harm to the environment and human health. They provide for very high profits for perpetrators and relatively low risks of detection. Profits from the illegal exploitation of natural resources are often funneled into organized criminal and terrorist organizations.
 • Sam Lawson is the Director of Earthsight, a London-based non-profit organisation which specialises in investigating and exposing international environmental crime and social injustice. Mr Lawson has been researching illegal logging, illegal deforestation and associated commodity trade and corruption for nearly 20 years, with his areas of expertise spanning SE Asia, Latin America, Africa and Europe.
 • Mathieu Veulemans har siden 2017 ledet seksjons for produkttilsyn i Miljødirektoratet.
 • Eve de Coning er fiskeriliason Kripos/seniorrådgiver NFD. Leder Interpols arbeidsgruppe mot fiskerikriminalitet, tidligere leder av Interpols fiskekrim-prosjekt.  
 • Liv-Stephanie Bantle er seniorrådgiver i Miljødirektoratet. Jobbet med oppfølging av CITES nasjonalt og internasjonalt i over 10 år.
 • Sindre Fjell er seksjonssjef og Yngvild Greiner er rådgiver ved Juridisk seksjon hos Riksantikvaren.
 • Ketil Ottersen leder UNODC-WCO Container Control Programme (CCP). CCP ligger under Organized Crime Branch, United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), oghar hovedkvarter i Wien. CCPs overordnede mål er å styrke medlemsstaters evne til å oppdage ulovlige varer i lastekontainere i sjøhavner, flyplasser og grenseoverganger på land. Kjernen i programmet er etabliering av tverrfaglige Port Control Units bestående av politi, toll og andre relevante institutsjoner, slik som natur- og dyrelivskontorer. CCP implementeres i samarbeid med World Customs Organization.
  Anne Linn Jensen  jobber for UNODC-WCO Container Control Programme (CCP).
 • Hans op den Dries: CITES-ekspert i det nederlandske tollverket.
 • Dag Olav Hessen er professor ved Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi, Universitetet i Oslo

Om Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter:

 • Vi er 22 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen.
 • Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. I fjor bidro over 70 innledere for 1900 deltakere på våre arrangementer.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med Partnerforums kontaktpersoner hos Klima- og miljødepartementet eller Partnerforums sekretariat dersom du har spørsmål, ønsker eller innspill til samarbeidet.

Emneord: Klima og miljø, Internasjonalt
Publisert 30. mai 2018 10:32 - Sist endret 16. nov. 2021 13:46