Partnerseminar for Klima- og miljødepartementet

Bærekraftsmålene: Miljøtilstand og behov for handling

Program 

Tidspunkt Hva

11:45

11:50

Åpning

Departementsråd Tom Rådahl

11:55

Siste nytt fra samarbeidet med Partnerforum  (PDF) Audrey Paton, Partnerforums sekretariat/BI

12:00

Fra bekymring til handling. Hvorfor skjer det så lite? Arne Johan Vetlesen, professor, Universitetet i Oslo

12:30 Bærekraftsmålene nasjonalt og internasjonalt - hva skjer? (PDF) Inge Herman Rydland, Utenriksdepartementet
12:45-14:20

6 temabolker - egne presentasjoner i separate grupperom, a 15 minutter, sirkulering:

1. Klimarapportering - innlegg fra Oslo kommune (PDF) ved Andreas Tveteraas og Kristin Ulsrud  

2. Klimarapportering - forts.

3. Urbanmat utfordrer oss på bærekraftige alternativer. (PDF) Thomas Rognstad, Urbanmat AS

4. Urbanmat / pause med mulighet for smaksprøver, kaffe og te

5. Høydemodellen: Natur og kulturminner som case. (PDF)
    Ved Trond Simensen, Miljødirektoratet og Kristian Løseth, Riksantikvaren 

6. Satelittdata  Hvordan overvåker vi bærekraftsmålene? (PDF) Terje Wahl og Evie M. Hagen, Norsk Romsenter

14:25

Hvordan får vi med oss «alle gode krefter»? Et etisk perspektiv på samarbeid og samhandling i møte med klimakrisen. (PDF) Henrik Syse, seniorforsker Prio 

14:55

NORSKE HEMMELIGHETER. Et innblikk i hva vi ikke snakker høyt om. Hvilke hemmeligheter har vi relatert til miljø- og klima? Cathrine Louise Finstad, illustratør, Norske Hemmeligheter  

15:25 Takk for i dag og praktisk informasjon om dagen videre ved Torgeir

Om presentasjonene

Siste nytt fra Partnerforum

KLD samarbeider med 20 andre virksomheter i Partnerforum - et forum for faglig påfyll på sektorovergripende møteplasser. Partnerforum er opptatt av forvaltningspolitikk og videreutvikling av forvaltningen. 

Fra bekymring til handling. Hvorfor skjer det så lite?

Arne Olav Vetlesen, filosof, UiO: Alvoret  klimasaken er bedre dokumentert enn noensinne, likevel går det altfor sakte med å iverksette nødvendige tiltak. Hvorfor? Hvordan skal rollene og ansvaret fordeles mellom myndigheter og folk flest? Er det optimisme eller fremtidsfrykt som trengs for å mobilisere? 

Bærekraftsmålene nasjonalt og internasjonalt - hva skjer?

Inge Herman Rydland, Utenriksdepartementet: En ny gimmick eller verdt å satse på? 2030-agendaen med bærekraftsmålene har fått fram det beste og verste i oss. Kanskje er det fordi vi i så mange ti-år har «visst» hva som skal til for å utrydde fattigdom, og fordi vi ikke har nådd de målene gjennom vår bistand. 2030-agenaden tenker nytt om utvikling, den stiller andre krav til oss og hvordan vi jobber med våre partnere.

Bærerkraftsmålene - 6 stasjonsvise presentasjoner

1. Klimarapportering

Innlegg om Oslo kommunes klimarapportering  

2. Klimarapportering

Oslo kommunes klimarapportering, forts.  

3. Urbanmat

Thomas Rognstad, Urbanmat AS: Matproduksjon har store påvirkninger på naturen, og står globalt sett for store klimagassutslipp. Urbanmat utfordrer oss på bærekraftige alternativer. Produksjon av proteiner med minimal bruk av fòr, vann og landareal.

4. Urbanmat /pause 

Kort pause med mulighet for smaksprøver, kaffe/te

5. Høydemodellen - bevaring av natur og kulturminner

Bruk av høydemodellens data for oppnåelse v bærekraftsmål knyttet til natur og kulturminner. Ved Miljødirektoratet og Riksantikvaren 

6. Satelittdata - overvåking av bærekraftsmålene

Terje Wahl og Evie M. Hagen, Norsk Romsenter: Hva kan måles - og er verden enig om hva som bør måles? Hva ser vi i dette satellittbildet? Hvordan kan satellitter bidra til oppnåelse og/eller rapportering av bærekraftsmålene? Norges tre innspill til FNs «Space 2030 Agenda». 

Hvordan får vi med oss «alle gode krefter»? Et etisk perspektiv på samarbeid og samhandling i møte med klimakrisen

Henrik Syse, Prio: Hva mangler i dag for å få til et bredt samarbeid og en bred samforståelse i samfunnet vårt rundt miljø- og klimautfordringene? Hvordan kan vi identifisere det som kommer i veien – og det som finnes av ubrukte muligheter? Og hvordan kan vi finne en god balanse mellom det individuelle og det kollektive ansvaret? 

NORSKE HEMMELIGHETER. Hva er våre hemmeligheter om miljø og klima?

Cathrine Louise Finstad: Over 100 000 hemmeligheter er sendt inn anonymt til NORSKE HEMMELIGHETER i løpet av de siste 10 årene. Presentasjonen gir et innsyn i det folk ikke sier høyt i forhold til klima- og miljø.

 

Om innlederne 

  • Audrey Paton jobber for Partnerforums sekretariat. Hun er prosjektleder ved Innovation and Outreach ved Handelshøyskolen BI. 

  • Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo og arbeider med etikk, miljøfilosofi og politisk filosofi. Han er en aktiv samfunnsdebattant, spaltist i Klassekampen og har vært medlem av flere offentlige utvalg, blant annet «Tilregnelighetsutvalget». Har gitt ut tyve bøker. Boken "Hva skal vi svare våre barn?", skrevet med Rasmus Willig (2018) er aktuell i vår sammenheng. Relevant er også «Angsten for oppdragelse. Dannelse i et samfunnsetisk perspektiv» (2012). Andre bøker: «Studier i ondskap» (2014) og «The Denial of Nature» (2015).

  • Inge Herman Rydland: Spesialrepresentant i Utenriksdepartementet, med særlig ansvar for oppfølging av 2030-agendaen for bærekraftig utvikling i utenrikstjenesten, samt i samarbeid med Finansdepartementet utarbeide en samlet norsk rapport. Koordinerer norsk arbeid med samstemthet og arbeidet i det regjeringsoppnevnte Samstemthetsforumet, der sivilt samfunn, privat sektor, akademia og arbeidslivsorganisasjonene møter departementene.

  • Thomas Rognstad, Urbanmat. Urbanmat AS holder til i Gjøvik, og er første profesjonelle oppdretter av  insekter. "Vi er registrert av Mattilsynet fra Juni 2017, og leverer både insekter som mat, og som levende fòr til Reptiler. Alle insektene våre er foret på grønnsaker og norsk godkjent fòr. Burene renses regelmessig, og de har konstant tilgang på rent vann og mat" . 

  • Terje Wahl er avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter. Han ble født samme året som den første satellitten ble skutt opp, og har gjennom mange år jobbet med ulike teknikker for jordobservasjon og havovervåkning fra satellitt. Han representerer Norge i en rekke komiteer i European Space Agency (ESA) og EU. Han har i mange år også hatt den mest leste og mest kommenterte bloggen på nettstedet forskning.no. https://blogg.forskning.no/tag/terje-wahls-blogg
  • Henrik Syse er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og professor II ved Bjørknes Høyskole. Han er også nestleder i Den Norske Nobelkomité. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om politisk tenkning og praksis og om forholdet mellom politikk og etikk. De siste årene har han ikke minst arbeidet med etiske sider ved samfunnsdebatten og ytringsfriheten, bl.a. i bøkene «Det vi sier til hverandre» (2015) og «Norge etter 22. juli» (2018).

  • Cathrine Louise Finstad er illustratør og står bak kunstprosjektet Norske hemmeligheter. Siden 2009 har hun samlet anonyme fortellinger fra hele landet, som blir delt på nett og i sosiale medier i illustrert drakt.

Om Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 21 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. I fjor bidro over  100 innledere for 2350 deltakere på våre arrangementer.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med Partnerforums kontaktpersoner hos Klima- og miljødepartementet eller Partnerforums sekretariat dersom du har spørsmål, ønsker eller innspill til samarbeidet.

Emneord: Klima og miljø, Internasjonalt
Publisert 4. juni 2019 11:09 - Sist endret 9. aug. 2019 13:44