English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Det medisinske fakultet

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Ambugo, Eliva Atieno Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NTNU Gjøvik, Institutt for helsevitenskap Forsker Senter for omsorgsforskning, Øst Institutt for helsevitenskap i Gjøvik 2018-09-01 10%
Andersson, Krister Nevrale systemer IVF-fit AS IVF-Fit is a patent-protected blood test developed at Oslo University Hospital. The test personalises hormonedosingby fine-tuning the routine dosing standard and adjusting the prescribed dose to the patient’s needs. 2019-01-01 15%
Berli, Madeleine Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Radiumhospitalets Legater Ansatt på timesbasis til bistand med regnskap. 2019-01-01 5%
Berli, Madeleine Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Onkologisk forum Timebetalt, administrativ bistand ved gjennomføring av årlig nasjonal konferanse. 2019-01-01 5%
Birkeland, Kåre I. Avdeling for transplantasjonsmedisin Antidoping Norge Medlem av påtalenemnden for dopingsaker Antidoping Norge 2010-01-01 1%
Birkeland, Kåre I. Avdeling for transplantasjonsmedisin Norges Diabetesforbund Leder av Medisinsk Fagråd og fast levrandør av redaksjonelt stoff til Forskningsspalten i bladet Diabetes 2010-01-01 2%
Birkeland, Kåre I. Avdeling for transplantasjonsmedisin European Journal of Endocrinology Medlem av Editorial Board for European Journal of Endocrinology, vurdering av manuskripter, rekrutteringavfagfellebedømmere,redaksjonelle bidrag. 2014-01-13 3%
Birkeland, Kåre I. Avdeling for transplantasjonsmedisin Helse Vest RHF Leder av komite for tildeling av regionale forskningsmidler Helse Vest 2018-02-01 5%
Bjerke, Lise Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Asiapunkt Redaksjons- og styremedlem i Asiapunkt, ubetalt frivilligarbeid. Asiapunkt.no er et nettsted for alle som søker merdyptgåendekunnskap om sosiale, politiske og kulturelle forhold i land iAsia.Vi publiserer tekster skrevet både av redaksjonen og aveksternebidragsytere med spesialkompetanse på og interesse forAsia. 2017-11-15 10%
Bjerke, Lise Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Norge-Nepalforeningen Styremedlem i Norge-Nepalforeningen (NNF). NNF er et møtested for Nepal-interesserte. Vi arrangerer møter ogseminarer,formidler informasjon om Nepal, og sprer informasjon om Nepal-relaterte arrangementer i Norge. 2018-03-21 5%
Bjørneboe, Gunn-Elin Aa. Avdeling for ernæringsvitenskap Kreftforeningen Styreleder 2015-06-01 4%
Bjøro, Trine Avdeling for medisinsk biokjemi Novo Nordisk Forskningsfonden Vitenskapelig medlem av Komiteen for endokrinologi og metabolisme. En av 2 norske representanter som vurderer søknadene idennekomiteen sammen med 2 medlemmer fra de hvert av de øvrige Nordiske landene. Deles i alt ut 224 mill DKK årlig til forskninginnenEndokrinologi og metabolisme iNorden. https://novonordiskfonden.dk/da/committees/komite-for-endokrinologi-og-metabolisme/ 2010-03-01 1%
Bjøro, Kristian Institutt for klinisk medisin Storebrand Hovedlege, rådgiver vedr medisinske forhold ifb forsikringssaker 2011-01-01 5%
Bjøro, Kristian Institutt for klinisk medisin Furst Med Lab Konsulent 1989-01-01 5%
Blomhoff, Rune Avdeling for ernæringsvitenskap Throne Holst Stiftelse Leder av styret i Throne Holst stiftelsen og Freiafondet 2009-03-01 1%
Blomhoff, Rune Avdeling for ernæringsvitenskap Oslo Universitetssykehus Forskerstilling ved Kreftklinikken, OUS 2010-08-15 20%
Blomhoff, Rune Avdeling for ernæringsvitenskap Helsedirektoratet Leder av arbeidsgruppe, Nordiske Næringsstoffanbefalinger 2019-01-01 20%
Bogen, Bjarne K.G. Jebsen Senter for influensavaksine-part UiO Vaccibody AS Bjarne Bogen er oppfinner på Vaccibody patentet og gründer av Vaccibody AS (2007). Han har værtlederforvitenskapelig råd i Vaccibody AS siden opprettelsen. Dette har vært lønnet med tegningsretter ellerkontantutbetalinger.Beløpetsstørrelse var i 2008 kr 15 000, i dag er beløpet kr 25 000/år. 2019-02-26 2%
Bragstad, Line Kildal Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Oslo Universitetssykehus Ansatt som postdoc i 20% stilling, tilknyttet prosjektet Psykososial helse etter hjerneslag. 2019-04-01 20%
Breivik, Jarle Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap VIVO INNOVATION Jarle Breivik Foredragsvirksomhet 2000-02-03 2%
Breivik, Jarle Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap PREP4DOC AS Prep4doc AS utvikler mobil-applikasjon som hjelper pasienter å forberede legebesøket. 2018-05-24 5%
Böttcher, Yvonne Avdeling for klinisk molekylærbiologi University of Leipzig, Integrated Research and Treatment Center for AdiposityDiseases I am a senior research at the Intergrated Research and Treatment Center (IFB) for AdiposityDiseases. 2016-05-02 10%
Cataliotti, Alessandro Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Madeleine Pharmaceuticals Advisory Board Member 2015-01-10 1%
Celius, Elisabeth Gulowsen Nevrologisk avdeling Legemiddelfirmaer Rådgivning og foredrag for/på møter arranger av legemiddelindustri innen mitt fagfelt. Skjer utenfor arbeidstid. 2018-10-01 1%
Christensen, Geir Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Blix fond til fremme av medisinsk forskning Deltagelse i styremøter og fordeling av midler 2010-10-13 2%
Danbolt, Niels Christian Nevrotransportørlaboratoriet University of Montana Gjesteprofessorat med rett til å søke NIH med amerikansk adresse og benytte kjernefasiliteter ved Universitetet i Montana. 2015-01-15 5%
Davanger, Svend Seksjon for anatomi Acem Norsk Meditasjonsskole Undervisning på kurs i Acem-meditasjon. Organisasjonsutvikling. Redaksjonsarbeid i tidsskriftet Dyade. Alt arbeid er frivillig og ulønnet. 2003-03-01 10%
Dietrichs, Espen Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus Hovedstilling 2019-01-01 80%
Dietrichs, Espen Nevrologisk avdeling Espen Dietrichs Faglitterær forfatter 2019-01-01 1%
Dietrichs, Espen Nevrologisk avdeling Espen Dietrichs Foredragsvirksomhet 2019-01-01 1%
Eide, Torunn Bjerve Avdeling for allmennmedisin Torunn Bjerve Eide Selvstendig næringsdrivende fastlege ved Majorstuhuset legesenter i Oslo. 2013-09-01 50%
Eide, Torunn Bjerve Avdeling for allmennmedisin European General Practice Research Network EGPRN Norsk representant i EGPRN 2019-01-01 1%
Eken, Torsten Avdeling for anestesiologi Stiftelsen BEST Bedre & systematisk teamtrening Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling ble opprettet som en videreføring avpilotprosjektet«Kvalitetssikring av traumebehandling i sykehus» i 2001. Stiftelsen har sekretariat i Hammerfest, men drives som etsamarbeid mellom ulike ressurspersoner og fagmiljø over hele landet. Den formelle stiftelse var 8. februar 2001.Stiftelsen BEST:Bedre & systematisk traumebehandling ble godkjent av Brønnøysund-registeret den 19. mars2002. Stiftelsen byttet navntil Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening i mai 2010. Ved samme anledningjusterte vi vedtekter og visjon, men bare i forhold til vårt nye navn. Stiftelsens visjoner og mål: BESTskal arbeide for å øke den lokalemestringsevne og profesjonalitet i teamhandling ved systematisk å øve samarbeid, ledelse ogkommunikasjon i tverrfagligeteam. Metodene skal være realistiske, troverdige og vitenskapsbaserte. De skal kunne benyttesumiddelbart og haoverføringsverdi til andre fagområder. BEST skal være troverdig og idealistisk, og drives uten profitt.Gjennom et åpent,grensesprengende og innovativt arbeid skal BEST medvirke til kontinuerlig kvalitetsforbedring. BEST skalsøkesamarbeidspartnere. Åpenhet og vilje til å dele metoder og resultat skal kjennetegne BEST. Oppnådde resultater skalformidlesbredt. 2006-05-24 1%
Elstad, Maja Human Sirkulasjonskontroll Gyldendal forlag Jeg har deltatt i skriving av et kapittel i en lærebok for sykepleiere. Arbeidet er nå avsluttet, (opprinnelig skrevet2013,revidert versjon vår 2018), men jeg vil rapportere inn siden royalties betales ut en-to ganger i året. 2013-05-01 1%
Engebretsen, Eivind Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Universitetet i Agder Professor II 2019-01-01 20%
Engebretsen, Eivind Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Engebretsen Undervisning Enkeltpersonforetak 2008-05-19 1%
Eriksen, Karly Ella Karen Klinikk for laboratoriemedisin Klosterstiftelsen Sekreatariat for Klosterstiftelsens styre. 2019-01-01 5%
Eskeland, Ragnhild Kromatin Biologi Gruppen Cappelen Damm Forlag Medforfatter på CappelenDamms Biologi lærebøker Bios1 og Bios2 for videregående skoler. 2019-01-02 5%
Espe, Emil Knut Stenersen Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Bjørknes Høyskole Oppdraget er å undervise ved Bjørknes Høyskole. 2017-05-01 10%
Fiske, Mari Avdeling for allmennmedisin Øvre Eiker kommune Sykehjemsoverlege 2019-01-01 50%
Frigessi, Arnoldo Avdeling for biostatistikk Norsk Regnesentral Arnoldo Frigessi is director of the centre for research based innovation BigInsight, of which Norsk Regnesentral is host institute. 2019-01-01 19%
Frigessi, Arnoldo Avdeling for biostatistikk Oslo Universitetssykehus Frigessi leads the biostatistics departments at UiO and OUS and is imployed both at UiO (60%) and OUS (40%). 2019-01-01 40%
Førde, Reidun Senter for medisinsk etikk Norges idrettsforbund Lede Idrettsmedisinsk etikk-råd 2018-11-01 2%
Godager, Geir Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Akershus Universitetssykehus HF Forskning og veiledning. I perioden fra August 2015- August 2016 er stillingsbrøken redusert til 10% 2010-09-01 20%
Henriksen, Christine Kosthold og kreft Bjørknes Høyskole Medlem av eksamensrådet, som avholder møte 3 ganger i åre 2016-01-01 1%
Henriksen, Christine Kosthold og kreft Nasjonale råd for ernæring Medlem av Nasjonalt råd for ernæring, som har møte 4-6 ganger i året. 2019-01-23 1%
Hestmark, Lars Senter for medisinsk etikk Asker og Bærum Legevakt Allmennmedisinsk legevirksomhet. 2017-09-01 1%
Hetland, Geir Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Dr. Geir Hetland Allmenn legetjeneste 2000-04-01 1%
Holmøy, Trygve Klinikk for indremedisin og laboratoriefag Trygve Holmøy Utarbeidelse av spesialisterklæringer etter personskade. Oppnevnes av forsikringsselskap, advokater eller av retten.Årligomsetning har vært ca 125.000 kroner gjennom enkeltmannsforetak Trygve Holmøy org nr 982958458 1995-01-01 5%
Holter, Marianne T. S. Senter for rus- og avhengighetsforskning Marianne T. S. Holter Enkeltpersonsforetak for gjennomføring av enkeltstående og avgrensede forskningsrelaterte oppdrag, slik som foredrag,veiledningeller kurs. 2017-12-19 1%
Hølen, Jacob Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst NTNU 1.aman Institutt for samfunnsmedisin 2019-07-10 5%
Jahnsen, Tore Seksjon for Biokjemi Rakel og Otto Bruuns legat Styremedlem. 2011-11-22 1%
Janson, Astri Letnes Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Akershus universitetssykehus Tilknyttet prosjekt som eies av AHUS og ledes av UiO. 2018-11-01 75%
Johnsen, Marianne Bakke Nevroklinikken Oslo universitetssykehus HF Fysioterapeut 2018-09-15 20%
Karlsen, Heidi Marie Senter for medisinsk etikk Halden kommune Rådgiver, ivaretakelse av etikkarbeidet I kommunen 2019-01-01 10%
Kirkevold, Marit Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) AHUS Seniorforsker innen sykepleie 2017-01-01 20%
Kirkevold, Marit Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Nasjonalforeningen for folkehelsen Leder Rådet for Demens 2018-06-07 1%
Klingenberg, Olav Avdeling for medisinsk biokjemi Stiftelsen Medisinsk Fysiologisk Forenings Forlag Redaksjonssekretær, Scandinavian Journal og Clinical & Laboratory Investigation 2008-01-15 1%
König, Marton Skog Steinberger Nevrokirurgisk avdeling Tidsskrift for Den norske legeforening Medisinsk redaktør ved Tidsskriftet for Den norske legeforening 2019-02-25 20%
Larsen, Berit Hofset Senter for medisinsk etikk Oslo Universitetssykehus, Avdeling for kreftbehandling 100% fast stilling, men p.t. 80 % permisjon 1998-08-20 20%
Larsen, Berit Hofset Senter for medisinsk etikk Oslo Universitetssykehus, Avdeling for kreftbehandling Midlertidig utdanningsstilling, stipendiat 2018-07-01 75%
Lieng, Marit Obstetrikk og gynekologi NORWAC NORWAC. Landansvarlig Palestina. 2016-06-01 10%
Lieng, Marit Obstetrikk og gynekologi Oslogynekologene Privatprakis 2015-01-01 5%
Lieng, Marit Obstetrikk og gynekologi Norsk pasientskadeerstatning Intern sakkyndig NPR 2011-01-01 5%
Lindberg, Bent Håkan Avdeling for allmennmedisin Hamar kommune Overlege ved Hedmarken interkommunale legevakt 2013-08-01 50%
Lirhus, Sandre Svatun Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Novartis Analyse av registerdata 2018-07-01 11%
Lorntzsen, Bianca M.R. Øre-, nese-, halsavdelingen Øre Nese Hals Avdelingen, Rikshospitalet Innleid som timelønnet konsulent/legespesialist i øre nese hals ved ØNH avdelingen Rikshospitalet. 2016-09-01 20%
Lunde, Ida Gjervold Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Oslo Universitetssykehus (OUS) Forsker/forskningsgruppeleder ved Oslo Univeristetssykehus (OUS), Hjerte- lunge og karklinikken (HLK), Institutt foreksperimentellmedisinsk forskning (IEMF). 100% stilling. 2017-07-01 99%
Mehlum, Lars Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging Lars Mehlums spesialistpraksis Deltids spesialistpraksis i psykiatri 1986-01-01 20%
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Siemens Health Holde foredrag på Siemens academy day 2012-03-08 1%
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi biogen foredrag for biogen 2018-06-04 1%
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Helse sør-Øst Bistå i arbeid med fremskriving av behov for sykehustjenester 2018-10-15 2%
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi dagens medisin Betaling for å skrive kronikker 2016-09-26 1%
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Helse sør-Øst Prosjekt om fremskrivning av helsekostnader 2019-08-01 20%
Mengshoel, Anne Marit Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Revmatismesykehuset, Lilelhammer Rådgiver 2017-01-01 10%
Moe, Morten Carstens Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi Novartis Advisory Board 2019-01-01 1%
Moe, Morten Carstens Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi Bayer Advisory Board 2019-01-01 1%
Moen, Anne Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Universitetet i Sørøst Norge Professor II, i Vitensenteret, Universitetet i Sørøst Norge, campus Drammen 2017-12-01 20%
Myhre, Anne Margrethe Enhet barne- og ungdomspsykiatri Oslo universitetssykehus Seksjonsleder i forsknings- og utviklingsavdelingen, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus 2007-09-01 80%
Nagelhus, Erlend Arnulf Seksjon for fysiologi Oslo Universitetssykehus 20% stilling som forsker ved Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet. 2014-11-01 20%
Nagelhus, Erlend Arnulf Seksjon for fysiologi Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM), Universitetet i Oslo NCMM Associate Investigator 2014-11-01 1%
Narud, Kjersti Enhet voksenpsykiatri Lege Kjersti Narud Psykiatrisk sakkyndighet i straffe - og sivil-saker 1999-01-01 5%
Narud, Kjersti Enhet voksenpsykiatri Statens sivilrettsforvaltning Verv Den rettsmedisinske kommisjon, Psykiatrisk gruppe, nestleder 2015-04-01 10%
Natvig, Bård Avdeling for allmennmedisin Universitetet i Oslo Enkeltpersonforetak som rådgivende lege, tar oppdrag primært innen forsikringsmedisin med små forsikringsselskap, oppgjørsfirmaer og advokatfirmaer som oppdragsgivere. 2008-07-01 50%
Nebb, Hilde Irene Seksjon for ledelse NebbConsult Enmansforetak, konsulentarbeid, undervisning, komitearbeid Firmaet har ikke vært aktivt siden 2010 ogvilheller ikke ha aktiviteter i perioden 2019-2022 da jeg sitter i fakultetsledelsen 2007-01-01 3%
Nebb, Hilde Irene Seksjon for ledelse Oslo Universitetssykehus HF Spesialrådgiver (innovasjon og internasjonalisering), Direktørens Stab 2019-05-01 20%
Nesbakken, Arild Avdeling for gastro- og barnekirurgi Norsk Pasientskadeerstatning Spesialisterklæringer i forbindelse med pasientskader meldt til Norsk Pasientskadenerstatning (NPE) inntil 20 t pr måned 2017-07-21 10%
Nordheim, Espen Avdeling for transplantasjonsmedisin Avdeling for transplantasjonsmedisin, ous Indremedisinske vakansvakter Rikshospitalet OUS ved behov. Ferievikar nyreseksjonen Rikshospitalet OUS, 3-4 veker per år 2017-09-01 5%
Nøkleby, Kjersti Avdeling for allmennmedisin Kjersti Nøkleby Fastlege Østensjø legesenter 2019-01-21 50%
Nøkleby, Kjersti Avdeling for allmennmedisin Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt fagråd for diabetes 2019-01-21 1%
Nøkleby, Kjersti Avdeling for allmennmedisin Legeforeningen Tillitsvalgt for fastlegene i Østensjø bydel 2019-01-21 2%
Ottersen, Trygve Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Folkehelseinstituttet Direktør, område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet 2017-01-01 99%
Ottersen, Trygve Avdeling for samfunnsmedisin og global helse University of Ottawa Adjunct Professor, Faculty of Law, University of Ottawa, Canada 2015-07-01 1%
Patriksson, Alexandra Forskningsadministrasjon SciLifeLab Uppsala universitet Works as advisor for the Data Center of SciLifeLab in the process of setting up a Central ITorganizationfortheentireinfrastructure. 2018-04-01 20%
Pedersen, Turid Margrethe Institutt for indremedisinsk forskning Oslo Universitetssykehus HF Administrasjon 2018-10-01 20%
Retterstøl, Kjetil Seksjon for klinisk ernæring Oslo Universitetssykehus Overlege ved Lipidklinikken 1992-09-01 20%
Retterstøl, Kjetil Seksjon for klinisk ernæring Gyldendal Norsk Forlag AS Fagbokforfatter / co-redaktør 2018-09-01 1%
Rootwelt-Revheim, Terje Barne- og ungdomsklinikken Fagbokforlaget En av tre redaktører for lærebok: Nevrologi og og nevrokirurgi - fra barn til voksen 2019-01-01 5%
Rosvold, Elin Olaug Seksjon for ledelse Lystglass Elin Olaug Rosvold Kunsthåndverk av glass. www.facebook.com/lystglass/ 2018-08-09 10%
Rødland, Ernst Kristian Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Lovisenberg Diakonale Høyskole 1. amanuensis, Lovisenberg Diakonale Høyskole 2017-08-01 60%
Sailer, Uta Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap Member in review panel for Humanities and Social Sciences, Swedish Research Council Member in review panel for Humanities and Social Sciences, Swedish Research Council 2019-01-01 5%
Saltyte-Benth, Jurate Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri Sykehus Innlandet Forsker; statistisk bistand 2012-08-01 20%
Schirmer, Henrik Klinikk for indremedisin og laboratoriefag Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok Medlem av redaksjonskomiteen i Legemiddelhåndboka 2018-01-01 5%
Sjaastad, Ivar Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Bjørknes Høyskole Leder av forskningsutvalget ved høyskolen. Er også deleier. 1995-11-10 10%
Sjaastad, Ivar Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Oslo Analytica AS Styremedlem i selskapet som er datterselskap av Bjørknes. 2017-12-01 1%
Skirbekk, Helge Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Lovisenberg diakonale høgskole Bistilling førsteamanuensis 2018-09-01 20%
Skjønsberg, Ole Henning Lungemedisinsk avdeling Store norske leksikon Fagmedarbeider i SNL og SML. 1999-01-01 1%
Sollid, Ludvig Magne Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ImmusanT Scientific Advisor of Scientific Advisory Board (SAB) member of ImmusanT, et amerikansk bioteknologi/legemiddelfirma. Rådgivingog deltakelse på inntil to SAB møter i året. Avtalen er i sin helhet forelagt Instituttleder, Klinmed. 2016-02-01 3%
Sollid, Ludvig Magne Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Intrexon Actobiotics Therapeutics Consulting. Maximally 20 hours per year. 2017-03-17 1%
Spurkland, Anne Molekylær immunologi Store Norske Leksikon Styremedlem i nettleksikonet Store Norske Leksikon (snl.no) 2018-04-01 3%
Staff, Anne Cathrine (Annetine) Kvinneklinikken Pregnancy Hypertension Journal editorial medlem Medlem av redaktørgrupppen for det internasjonale tidsskriftet til ISSHP 2010-01-01 1%
Staff, Anne Cathrine (Annetine) Kvinneklinikken CoLAB Medlem av styringsgruppe til internasjonal forskergruppe CoLAB 2011-01-01 1%
Storm, Hanne Ferdighetssenteret Med-Storm Innovation Med-Storm Innovation AS ble startet i desember 1998. Det er et firma som har utviklet forandringer i hudledningsevne(emosjonellsvette) til et smertemål på pasienter som ikke kan gjøre rede for seg verbalt. Jeg har vært med å starte firmaet, jeghareierandel og arbeider som leder i firmaet. Jeg er også styremedlem. Organisasjons nummer: 980406903 1999-01-01 20%
Tasken, Kjetil Institutt for kreftforskning PCI Biotech ASA Medlem Scientific Advisory Board 2018-05-30 1%
Tellnes, Gunnar Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NAV Rådgivende overlege (ROL) i NAV 2016-11-09 20%
Thoresen, Lisbeth Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) VID vitenskapelig høgskole veildning phd kandidater 2016-09-01 3%
Tingleff, Tiril Obstetrikk og gynekologi Oslo universitetssykehus HF, kvinneklinikken Ullevål Legevikar 2018-03-05 5%
Tingleff, Tiril Obstetrikk og gynekologi Vestre Viken hf, Ringerike sykehus, gynekologisk avdeling Vikar som overlege 2018-03-05 5%
Toft, Mathias Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus Overlege ved Nevrologisk avdeling (100%) 2017-08-15 80%
Uhlig, Tillmann Ortopedisk avdeling - Ullevål Tillmann Uhlig Enkeltmansforetak 1991-02-02 1%
Ulberg, Randi Enhet voksenpsykiatri Diakonhjemmet Sykehus Overlege 2018-09-01 20%
Ulven, Stine Marie Seksjon for klinisk ernæring VKM Medlem i fagruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Fagruppen vurderer nytte og risiko innenfagområdenehuman ernæring, dietetiske produkter og allergi. 2018-08-01 5%
Vindenes, Vigdis Avdeling for rettsmedisinske fag Den rettsmedisinske kommisjonen, Statens sivilrettsforvaltning Leder toksikologisk gruppe DRK. 2019-04-01 20%
Vistnes, Maria Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Paradigm Biopharma Konsulentoppdrag for planlegging av studie. 2016-08-15 3%
Wagstaff, Anthony Avdeling for samfunnsmedisin og global helse European Society of Aerospace Medicine Sammenslutning av nasjonale foreninger innen flymediscn for Europa, i 34 land 2016-09-20 5%
Wahl, Astrid Klopstad Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Oslo universitetssykehus, avdeling for transplantasjonsmedisin Forsker 2018-09-01 20%
Winkler, Andrea Sylvia Helsam, Felles faglig aktivitet Technical University of Munich Coordination of CYSTINET-Africa, a large health network funded by the German Ministry of Education and Research 2016-04-01 20%
Wisløff-Aase, Kristin Avdeling for anestesiologi Oslo Universitetssykehus, akuttklinikken Overlege i tilstedevakt ved akuttklinikken OUS, RH Overlege på transplantasjonsteamet OUS, RH 2014-01-03 25%
Wyller, Torgeir Bruun Geriatrisk avdeling Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse / Sykehuset i Vestfold Fagkonsulent 2016-01-01 10%
Wyller, Torgeir Bruun Geriatrisk avdeling Foreningen helsetjenesteaksjonen Styreleder 2013-01-01 1%
Wyller, Torgeir Bruun Geriatrisk avdeling Gyldendal akademisk Forfatter av boken Geriatri - en medisinsk lærebok. Mottar royalty av salget. 2011-01-01 1%
Wyller, Torgeir Bruun Geriatrisk avdeling Capplen Damm Hovedkonsulent for læreverket Syk - Frisk. Mottar royalty av salget. 2009-01-01 1%
Wyller, Torgeir Bruun Geriatrisk avdeling Legers videre- og etterutdanning Underviser på diverse kurs som ledd i legers videre- og etterutdannelse 2000-01-01 1%
Aabakken, Lars Avdeling for transplantasjonsmedisin Informa Executive editor, Scand J Gastroenterol. Redaksjonelt arbeid med fagtidsskrift. Editor in Chief er HelgeWaldum,NTNU 1996-01-01 5%
Aabakken, Lars Avdeling for transplantasjonsmedisin Eika Forsikring Hovedlege, forsikringsselskap 2019-01-01 2%
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Amrutkar, Manoj Avdeling for gastro- og barnekirurgi Life Science Team AS 2018-04-24
Andersen, Jan Terje Avdeling for farmakologi Andersen BioConsulting 2016-06-25
Blomhoff, Rune Avdeling for ernæringsvitenskap Redoks AS 2018-10-31
Bogen, Bjarne K.G. Jebsen Senter for influensavaksine-part UiO Vaccibody AS 2019-02-26
Breivik, Jarle Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap SKAULUND HOLDING AS 2018-03-23
Christensen, Geir Institutt for eksperimentell medisinsk forskning CardiNor AS 2015-06-25
Clausen, Gina Susanna Seksjon for undervisningsplanlegging, ledelsesstøtte og kommunikasjon Kaj Clausen Design AS 2019-05-27
Collas, Philippe Seksjon for Biokjemi Regenics AS Utvikling og kommersialisering av cosmeceuticals based på fiskeegg-deriverte produkter. 2007-01-01
Dahl, Elisabeth Personalseksjonen EDC Elisabeth Dahl 2011-09-01
Danbolt, Niels Christian Nevrotransportørlaboratoriet Neurotransporter AS Aksjeselskap som er deleier i selskapet Science Linker AS som utvikler programvare. - Næringskode(r): 65.238Porteføljeinvesteringer - Sektorkode: 710 Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) 2006-09-05
Fedorcsák, Péter Obstetrikk og gynekologi IVF FIT as 2018-05-18
Godager, Geir Avdeling for helseledelse og helseøkonomi HELSEØKONOMISK ANALYSE AS Fremstilling/salg av utredningsvirksomhet og rådgivning og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andreforetagender. 2012-11-01
Godager, Geir Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Early View AS 2018-12-18
Hestmark, Lars Senter for medisinsk etikk Hestmark Helse 2017-03-01
Iversen, Tor Avdeling for helseledelse og helseøkonomi HELSEØKONOMISK ANALYSE AS Fremstilling/salg av utredningsvirksomhet og rådgivning og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. 2012-11-01
Jahnsen, Tore Seksjon for Biokjemi Arctic Pharma AS Arctic Pharma driver legemiddelutvikling innen kreft. 2012-02-08
Jahnsen, Tore Seksjon for Biokjemi Rheumatech Utvikle og kommersialisere teknologi i tilknytning til metabolismen i T- og B-celler. Selskapet ønsler å utvikle teknologi somkan benyttes i forbindelse med å behandle (bedre) ulike dysfunksjoner i kroppens immunforsvar. 2002-06-07
Jahnsen, Tore Seksjon for Biokjemi Spermatech Utvikle og kommersialisere teknologi i tilknytning til spermiers metabolisme. Selskapet ønsker å utvikle teknologi som kan brukes til å påvirke metabolismen i spermier i forbindelse med utvikling av mannlig prevensjon og i forbindelse med utvikling av medisiner til hjelp ved mannlig inferilitet. 2002-06-07
Jahnsen, Tore Seksjon for Biokjemi TJ Medical 2000-04-12
Kirkevold, Marit Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Marit Kirkevold 2000-04-12
Kaarbøe, Oddvar Martin Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Helseøkonomisk analyse as Fremstilling/salg av utredningsvirksomhet og rådgivning innen helse-og omsorgsområdet, og andre produkter som naturligfaller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måtegjøre seg interessert I andre foretagender. 2014-11-04
Loge, Jon Håvard Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap Eir Solutions AS 2019-01-02
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ML analyse as Oppdrag i forbindelse med Python programmering og dataanalyse. 2016-10-18
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi MULTI MELBERG 2018-10-11
Moen, Anne Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Appetitus as 2018-11-20
Mossin, Hans Administrasjonen ved institutt for klinisk medisin Partner Regnskap & Økonomi Regnskapskontor. (Regnskap/ skatt/ lønn) Virksomhet drives av ektefelle, men er registrert på Hans Mossin grunnetregelverket om autorisasjon. 1985-07-01
Nilsen, Hilde Loge Avdeling for klinisk molekylærbiologi 916820267 Forskning mot nye kreftmedisiner basert på nanoteknolog 2016-01-25
Nøkleby, Kjersti Avdeling for allmennmedisin Østensjø legesenter 2019-01-21
Sjaastad, Ivar Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Bjørknes Høyskole Bjørknes Høyskole fusjonert med en annen medisinsk høyskole jeg var eier av, i 2010. På den tiden eide jeg 50% av høyskolen. Bjørknes høyskole er i hovedsak helsefaglig, noe humaniora. Jeg eier 9% av Bjørknes høyskole, som forøvrig eies av BjørknesPrivatskole. Sitter som minoritetsaksjonær også i styret for Bjørknes Høyskole og Oslo Analytica, som eies av BjørknesHøyskole. Sidegjøremålet er godkjent av OUS, sist høsten 2017. 1995-05-10
Tasken, Kjetil Institutt for kreftforskning Spermatech AS Utvikle mannlig prevensjonsmidler og andre teknologier som modulerer spermiemotilitet. 5500 aksjer (mindre eierpost) fått vedstiftlese ifbm overdragelse av oppfinnelse gjort ved UiO (før lovendring om eierskap). Ikke aktiv i selskapet. 2002-06-07
Tasken, Kjetil Institutt for kreftforskning Kjetil Tasken Legevirksomhet. Enkeltpersonforetak opprettet ifbm legevaktskjøring tidligere (innmeldt UiO som arb.giver), brukt noe ifbmkonsulent-virksomhet. Ikke aktivitet/næringsinntekt siden 2015. 1995-01-01
Tasken, Kjetil Institutt for kreftforskning Serca Pharmaceuticals AS 2018-11-09
Wagstaff, Anthony Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Anthony s. Wagstaff ltd. 2013-03-19
Aabakken, Lars Avdeling for transplantasjonsmedisin Augere Medical AS 2019-01-21