Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

100-gruppe – Bosnisk/kroatisk/serbisk (100BKS)

Om emnegruppen

Emnegruppen tilbys studenter med opptak til og med høsten 2012.

Emnegruppen inngår i studieretning Sentral-Europa- og Balkan-studier på bachelorprogrammet for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område. Les mer om læringsmålene for emnegruppen

Denne emnegruppen kombinerer språk, litteratur og områdekunnskap. I tillegg til språket studerer du litteraturen, kulturen, historien og samfunnet på Balkan og også i Sentral-Europa.

Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av ni obligatoriske emner, 100 studiepoeng: fire emner i språk (50 studiepoeng), to emner i litteratur (20 studiepoeng) og to emner i områdekunnskap (20 studiepoeng). Første semester tar du, i tillegg til EXFAC03-EURA – Examen facultatum for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område (nedlagt), begynneremne i språk, 20 studiepoeng. Andre semester fortsetter du med språkopplæring og tar et emne om litteratur/samfunn og ett emne om regionens historie. Emnene bygger på hverandre og du må først ta 1000-emner før du kan begynne på 2000-nivå. Det første studieåret avlegger du 60 studiepoeng og fortsetter med språket i tredje semester. To av ni emner er felles for alle tre fordypninger: bosnisk/kroatisk/serbisk, polsk og tsjekkisk: emne i litteratur og samfunn og bacheloroppgaveemne som velges i siste semester av studieløpet.

Utenlandsopphold
Som student ved Universitetet i Oslo har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. Emner tatt i utlandet kan etter forhåndsgodkjenning innpasses som emner i denne 100-gruppen. Det anbefales å ta emner i utlandet som kan inngå som erstatning for emner på 2000-nivå. Les mer om Utenlandsopphold

Kvalifisering for videre studier
100-gruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterstudier i enten slaviske språk eller i bosnisk/kroatisk/serbisk kulturkunnskap (https://www.uio.no/studier/program/eas-master/studieretninger/bosnisk/index.html)

 

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (100 studiepoeng)
Begynneremne BKS1110 har oppstart i høstsemesteret annet hvert år: høst 2010, høst 2012 osv. BKS1120 kommer til å skifte navn.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet