40-gruppe – Tverrfaglige kvinne- og kjønnsstudier (40KFL3)

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emne:

30 sp velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Almenn litteraturvitenskap

Annet