KFL2030 – Aktuelle temaer i kjønnsforskning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du innføres i et tema som er relevant for kjønnsforskningen. Temaene er basert på gjesteforskere, nye forskningsinitiativ og liknende. Hvert tema kan derfor ofte bare tilbys en til to ganger.

Emnene vil bli tilbudt når det ligger til rette for dette.

Temaet som tilbys høsten 2019:

Kjønn, etnisitet og integrering.

Hva lærer du?

Du får innblikk i debatter og posisjoner innenfor kjønnsforskningen eksemplifisert ved et aktuelt tema. Innholdet i emnet, som kan variere, blir bekjentgjort for hvert semester i lenken du finner under «Kort om emnet» (se ovenfor).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

20 studiepoeng fra Tverrfaglige kjønnsstudier, dvs. KFL1010 – Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier og KFL1020 – Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn Kjønn og vitenskap eller tilsvarende faglig bakgrunn anbefales.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KFL4030 – Aktuelle temaer i kjønnsforskning

Se beskrivelse for hvert enkelt tema.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar totalt mellom 28-32 timer. Seminarene inkluderer trening i skriftlig og muntlig framstilling. Studentene forutsettes å delta aktivt med muntlige og skriftlige bidrag om temaer i emnet. Emnet gis også som «heis-emne» på Masternivå, og undervisning er felles for begge nivåer.

Det er obligatorisk frammøte (minimum 7 av 10 ganger), inklusive første gang.

Informasjon om obligatorisk aktivitet

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Eksamen

Studentene må i tillegg til tredagers hjemmeeksamen og obligatorisk oppmøte forholde seg til spesifikke arbeidskrav på hvert tema. Disse arbeidskravene skal være godkjent før studentene kan fremstille seg for eksamen.

Avsluttende eksamen består av en tre dagers hjemmeeksamen på ca. 3600 ord, +/- 10% (referanser kommer i tillegg), over oppgitt tema som leveres til en fastsatt tid ved emnets slutt.  

Denne oppgaven vurderes etter karakterskalaen A til E for bestått og F for ikke bestått.

Oppgaver og sensorveiledning høst 2018

Hjemmeeksamen og innlevering i Inspera

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet går ikke høsten 2020

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk