40-gruppe – Medier og kommunikasjon (40MEDIEVIT1)

Om emnegruppen

Medievitenskap er et tverrvitenskapelig fag som gir en bred og allmenn innføring i kulturelle, sosiale og politiske aspekter ved medienes virke i det moderne samfunn. Faget har både humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilnærmingsmetoder, og tar sikte på å utvikle en kritisk forståelse av de moderne medienes innholdsmessige og samfunnsmessige uttrykksformer og egenart.

40-gruppa i medievitenskap består av 40 valgfrie studiepoeng innenfor medievitenskapsemner på 1000-, 2000- og 3000-nivå.

Medievitenskapen omfatter et bredt felt av medier og tilnærmingsmetoder. Det anbefales derfor at du planlegger studieløpet godt på forhånd, og foretar et strategisk utvalg blant tilgjengelige emner. Du kan konsentrere deg om ett bestemt medium – for eksempel film – eller velge en bred, komparativ tilnærming til feltet, der du får innblikk i ulike mediers innhold, egenskaper og fremstillingsformer.

Emner i emnegruppen

I denne 40-gruppa kan du velge blant 1000-, 2000- og 3000-emnene du finner på siden Emner innen medier og kommunikasjon.

Merk deg at du ikke kan velge emner som tilhører fordypningsgruppen til bachelorgraden i medier og kommunikasjon, da disse er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet.

Emner som tidligere har vært en del av 40-gruppa, men ikke lenger tilbys, kan inngå i en godkjent 40-gruppe dersom de tidligere er bestått.
Kontakt studieadministrasjonen ved IMK om du har spørsmål om slike emner.

 

Annet

Se ditt studieprograms hjemmesider for anbefaling av 40-gruppe.