MEVIT3535 – Fotografi, kultur, samfunn - i et medievitenskaplig perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en generell innføring i fotografiets betydning i et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv. Fokus rettes mot fotografiets ulike funksjoner, som representasjon og retorikk, som objekt for erfaring, som instrument for disiplin og sosial status og som teknikk og metode innen ulike vitenskaper.

Emnet berører også hvordan fotografiets ulike teknologier, blant annet fra analog til digital, forandrer fotografiet som fenomen.

Innenfor dette feltet kan temaet variere fra semester til semester avhengig av hvem som har ansvaret for undervisningen.

Mulige temavarianter kan være: fotografiets historie, fotojournalistikk, fotografi og kjønn, fotografi og vitenskap, fotografi og remediering, fotografiets teorihistorie. Dette vil bli opplyst nærmere om før emnestart hvert semester.

Hva lærer du?

Emnet gir kjennskap til grunnleggende begreper og problematikker som er relevante for å forstå fotografiets betydning i et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv. Det legges vekt på at kandidaten skal kunne diskutere fotografiet som et kompleks fenomen som kan ha ulike funksjoner blant annet avhengig av teknologi, genrer og bruksområder.

Kandidaten skal kunne analysere og diskutere konkrete fotografier og kunne utveksle og debattere synspunkter og erfaringer som er av kulturell og samfunnsmessig betydning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Eksamen

Tredagers hjemmeeksamen.

Man må ha godkjent pensumliste for konkretisert verkpensum for å kunne ta eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2014

Eksamen

Annenhver vår fra 2014

Undervisningsspråk

Norsk