80-gruppe – Norrøne og keltiske studier (80NORKELT)

Om emnegruppen

80-gruppen består av en felles del på 40 studiepoeng som inneholder innføring i filologisk arbeidsmåte og sentral kunnskap om norrøn og keltisk sivilisasjon, litteratur og mytologi. Du kan velge om du vil spesialisere deg i norrønt eller keltisk.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Velg én av følgende spesialiseringer:

Du velger selv spesialisering i StudentWeb.

Spesialisering i keltisk filologi

Med keltisk fordypning skal studenten kunne fortolke og formidle irsk tradisjon/kultur både språklig og litterært fra middelalderen og fram til i dag. 80-gruppa i keltisk fordypning skal gi studenten grunnleggende kompetanse for å møte disse oppgavene.

Etter endt studium skal studenten

 • kjenne strukturen i irsk språk
 • kjenne hovedlinjene i språkutviklingen fra gammel til moderne irsk
 • kunne forstå og analysere en ukjent irsk tekst ved hjelp av ordbok
 • ha oversikt over irsk middelalders narrative tradisjon
 • ha oversikt over de viktigste litterære kildene fram til i dag

Obligatoriske emner

10 studeipoeng velges blant følgende emner

Spesialisering i norrøn filologi

Med fordypning i norrønt skal studenten kunne fortolke og formidle norrøn tradisjon og kultur både språklig og litterært. 80-gruppa med norrøn fordypning skal gi studenten grunnleggende kompetanse for å møte disse oppgavene.

Etter endt studium skal studenten

 • kjenne strukturen i norrønt språk
 • kjenne hovedlinjene i språkutviklingen fra urnordisk til norrønt
 • kunne forstå og analysere en ukjent norrøn tekst ved hjelp av ordbok
 • ha oversikt over den norrøne litteraturen
 • ha oversikt over de middelalderlige tekstlige kildene til norsk og islandsk historie
 • kunne med hjelpemidler ta seg fram i en unormalisert kildetekst
 • kunne anvende grunnleggende kildekritikk på materialet

Obligatoriske emner

20 studiepoeng velges blant følgende emner

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Opptak til masterstudier

Emnegruppen utgjør det faglige kravet for opptak til masterprogrammet Viking and Medieval Studies (master's two years).