80-gruppe – Helseledelse og helseøkonomi (80-HELSE-FRI)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gir en generell innføring i helseledelse og helseøkonomi. Emnegruppen kan inngå som 80-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag ved Det medisinske fakultet.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (60 studiepoeng)

I tillegg må du velge et HØKON-emne (10 studiepoeng) og et av de øvrige emnene (10 studiepoeng) fra listen under:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Helseledelse og helseøkonomi (bachelor)

Annet

Videre studier

En fritt sammensatt bachelor i kultur- og samfunnsfag med denne emnegruppen kvalifiserer deg til å søke om opptak til mastergradene Health Economics, Policy and Management (master's two years) og European Master in Health Economics and Management (master's two years), samt en rekke tverrfaglige masterprogrammer ved Universitetet i Oslo.

Fritt sammensatt bachelorgrad

Dersom du ønsker å oppnå en fritt sammensatt grad med fordypning i helseledelse og helseøkonomi, må du oppfylle krav om oppbygning til denne emnegruppen som skissert over. Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav og overlapp mot andre emner. Vær også oppmerksom på at instituttet ikke tilbyr alle emner hvert semester. Opplysninger om når emnet går, forkunnskapskrav og overlapp mot andre emner finner du i emnebeskrivelsen til hvert emne.

Ved spørsmål om tilsvarende emner kan inngå i 80-gruppen, ta kontakt med studiekonsulenten ved bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi.