40-gruppe – Statsvitenskap (40-STV)

Om emnegruppen

40-gruppen i statsvitenskap består av fire emner à 10 studiepoeng. Du kan velge blant emnene i listen under. Vær oppmerksom på at emnene enten går om høsten eller om våren. Noen av emnene gis ikke regelmessig. Informasjon finner du på emnesidene.

STV1010 og STV3090 er forbeholdt programstudenter og kan ikke inngå i en 40-gruppe i statsvitenskap.

Unntak: tidligere programstudenter som har avlagt eksamen i STV1000/STV1010 og / eller STV3090 har anledning til å la emnene inngå i 40-gruppen i statsvitenskap. Disse må sende inn skjema for endring av utdanningsplan.

Emner i emnegruppen

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Disse emnene ble tidligere gitt ved Institutt for statsvitenskap.

Studenter som tidligere har avlagt noen av disse emnene kan la dem inngå i en 40-gruppe i statsvitenskap, gitt at de ikke overlapper med andre emner som skal inngå i 40-gruppen.