Emner innen statsvitenskap

Viser 1–30 av 30 emner
Emne Studiepoeng
PECOS2110 – International Negotiations/Conflict Resolution (10 studiepoeng) 10
STV1000 – Innføring i statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV1020 – Metode og statistikk (10 studiepoeng) 10
STV1100 – Politisk teori (10 studiepoeng) 10
STV1200 – Internasjonal politikk (10 studiepoeng) 10
STV1212 – Nuclear Weapons and International Conflict (10 studiepoeng) 10
STV1233 – North Atlantic Treaty Organization, Norway's High North, and America's Evolving Transatlantic Relation (10 studiepoeng) 10
STV1300 – Komparativ politikk (10 studiepoeng) 10
STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon (10 studiepoeng) 10
STV1501 – EU som politisk system (10 studiepoeng) 10
STV1510 – Nordic politics (10 studiepoeng) 10
STV1515 – Maskinlæring og programmering for samfunnsvitere (10 studiepoeng) 10
STV1540 – Innvandring og integreringspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV1555 – The 2020 US Elections in a Global Context (10 studiepoeng) 10
STV2110 – Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
STV2217B – Rational Choice Models and International Conflict (10 studiepoeng) 10
STV2220 – International Political Economy (10 studiepoeng) 10
STV2230 – International Security Policy (10 studiepoeng) 10
STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV2313 – The Welfare State: Politics, Policies, and Feedback (10 studiepoeng) 10
STV2318B – Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer (10 studiepoeng) 10
STV2340 – Holdninger, verdier og politisk atferd (10 studiepoeng) 10
STV2360 – Democratic Institutional Design (10 studiepoeng) 10
STV2370 – Chaos politics? Theory Meets Reality in Comparative Politics (10 studiepoeng) 10
STV2400 – Fra samfunnsproblem til iverksatt politikk (10 studiepoeng) 10
STV2410 – Organisering og reform av offentlig virksomhet (10 studiepoeng) 10
STV2420 – Theorizing Public Organizations (10 studiepoeng) 10
STV2423B – Komparativ lokal politikk og forvaltning (10 studiepoeng) 10
STV2500 – EU decision-making processes and policy areas (10 studiepoeng) 10
STV3090 – Politisk analyse (10 studiepoeng) 10