HIS2318 – Fra Teddy Roosevelt til Trump: Presidentvalg i USA siden 1900

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I 1900 var USA med et folketall på 76 millioner blitt en industriell og økonomisk supermakt. USA var hegemon på eget kontinent, og ville helst holde europeiske stormakter som Storbritannia, Frankrike og Tyskland på betryggende avstand. USA var en fortsatt sovende kjempe i verdenspolitikken, og ingen sittende president hadde noen gang reist utenlands. Militæret hadde en beskjeden rekkevidde og samfunnets splittelse baserte seg på hierarkiske linjer av rase og etnisitet i fotsporene fra borgerkrigen. Stemmeretten var fortsatt sterkt begrenset. 

 

I 2020 er USA med over 330 millioner innbyggere verdens største økonomi og sterkeste militære supermakt, med Kina som en ny hovedutfordrer. Samfunnet i USA sentreres primært rundt metropoler, og økonomien ledes av en tertiærsektor og en industriell base som påvirkes av tøffe internasjonale utfordringer. USA har for lengst innført allmenn stemmerett, men den brukes fortsatt i liten grad av mange velgergrupper – og det pågår mange steder fortsatt en hard kamp om stemmerettsreglene. Samfunnets største splittelse grunner i økonomisk skjevhet, men samtidig som USA er blitt stadig mer multikulturelt, har landet også fått nye konflikter basert på etnisitet. Politisk fremstår landet som langt mer polarisert enn for noen tiår siden. Hvordan har grunnlaget og metodene for politisk organisering og konkurranse endret seg – eller ikke endret seg – gjennom disse forandringene?


Dette emnet i USAs politiske historie fokuserer på presidentkampanjer og presidentvalg, fra 1900 til i dag. Du vil som student her tilegne deg ny kunnskap og innsikt om partiidentitet og politisk konkurranse gjennom betydningsfulle perioder i USAs nyere historie. Med utgangspunkt i presidentvalgene vil vi i dette emnet utforske utfordringer, beslutninger, partier og sentrale enkeltpersoner som har formet og drevet fremover den politiske utviklingen i USA fra 1900 til i dag.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at du:

 • Kan forklare utviklingen av de to store partiene og betydningen som sentrale politikere i begge partier har forsøkt å skaffe seg gjennom å gå seirende ut av demokratiske valg fra 1900 til i dag
 • Kan redegjøre for hvordan utfallet av demokratiske valg har påvirket den politiske kursen og de politiske resultatene fra 1900 til i dag
 • Kan beskrive hvordan retningen og innholdet i valgkampanjer på høyeste nivå har endret seg i USA fra 1900 til i dag

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen i emnet er en kombinasjon av forelesninger og gruppeundervisning.

Innlevering av førsteutkast semesteroppgave:

 • For å kvalifisere seg til eksamen må studentene levere førsteutkast til semesteroppgaven
  • Innlevering av førsteutkast skal skje i Canvas
  • Studentene vil få tilbakemelding (godkjent/ikke godkjent), samt individuelle kommentarer

  Førsteutkastet skal være på minimum 5 sider (maks 10 sider), og skal inneholde korrekte referanser. 

  Dersom du ikke leverer førsteutkast, eller utkastet ikke oppfyller kravene, vil du ikke få godkjent.

  Førsteutkastet må være bestått for at du skal ha kvalifisert deg til å levere eksamen.

  Førsteutkastet må være bestått i det semesteret du avlegger eksamen.

  Eksamen

  Emnet vurderes med en semesteroppgave. Semesteroppgaven skal være på ca 10 sider (+/- 20%) med ca 2300 tegn (uten mellomrom) per side. 

   Innlevering i Inspera

   Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

   Kildebruk og referanser

   Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

   Eksamensspråk

   Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

   Karakterskala

   Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

   Begrunnelse og klage

   Adgang til ny eller utsatt eksamen

   Trekk fra eksamen

   Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

   Tilrettelagt eksamen

   Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

   Evaluering av emnet

   Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

   Fakta om emnet

   Studiepoeng

   10

   Nivå

   Bachelor

   Undervisning

   Høst 2020

   Eksamen

   Høst 2020

   Undervisningsspråk

   Norsk