Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg grunnleggende kunnskaper om gresk og romersk kultur i antikken. Hovedvekten legges på historie, litteratur og mytologi. Pensum består av både tekster fra antikken i oversettelse og moderne oversiktslitteratur.

Målet med emnet er å gi deg et faglig grunnlag for videre studier av antikken, og samtidig ta opp spørsmål og problemer rundt senere tiders bruk av antikkens kultur i Europa.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

  • kjenner du til de viktigste hendelsene, personene og utviklingene i gresk og romersk historie
  • har du fått innblikk i senere tiders tolkninger og gjenbruk av antikkens kultur
  • kan du gjøre rede for antikkens litterære sjangre og tekster, og hvordan disse er blitt bevart
  • kan du gjøre rede for litterære verk gjennom egen lesing av primærtekster
  • kan du gjøre rede for de viktigste greske og romerske mytene og mytologiske skikkelser
  • kan du reflektere kritisk over antikken som historisk periode og dens relevans i senere tid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Høsten 2020 holdes fysiske forelesninger ikke iht. smitteverntiltak pga. COVID-19-pandemien. I stedet blir forelesningspodkaster lastet opp i Canvas ukentlig, og i tillegg tilbys det ukentlige frivillige treffetider/mini-seminarer på Zoom i vanlig forelesningstid. Detaljert beskjed gis i første timen og i Canvas.

Undervisningen gis som 10 dobbelttimer forelesninger og 4 dobbelttimer seminar gjennom hele semesteret. Forelesningene vil bli podcastet. Lærere med forskjellig antikkfaglig bakgrunn kan bli brukt i undervisningen. 

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

Hvis besvarelsen din ikke blir godkjent første gang, får du tilbakemelding på hva som må endres og mulighet til å levere en gang til. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig også de neste to gangene emnet tilbys.

Siden mye av undervisningen vil bli podcastet og den obligatoriske undervisningsaktiviteten foregår i Canvas, er dette emnet gjennomførbart som et hjemmestudium, for den som ikke har anledning til å møte på undervisningen.

Eksamen

4 timers skoleeksamen.

Høsten 2020 gjelder følgende: 4 timers hjemmeeksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning høst 2018

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IFIKKs emner er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk