FIL2010 – Aktuelle temaer i filosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnekoden FIL2010 brukes for å kunne tilby seminarer ut over det ordinære emnetilbudet på bachelorprogrammet i filosofi.

Tema, undervisningsform og vurderingsform vil variere fra semester til semester. For nærmere informasjon om innholdet et bestemt semester, se semestersidene. Detaljert emnebeskrivelse publiseres der.

Hva lærer du?

Etter å ha bestått eksamen i emnet, vil du kunne

  • dokumentere solid innsikt i problemstillinger knyttet til et bestemt område av filosofien
  • drøfte ulike standpunkter knyttet til temaet på en forholdsvis selvstendig og kritisk måte
  • redegjøre klart og sammenhengende for hovedtrekkene ved temaet som gjennomgås

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du tar et relevant emne på 1000-nivå før du søker opptak til FIL2010, da en viss grad av forkunnskaper i filosofi forutsettes.

Undervisning

Minimum 10 dobbelttimer som vil være en kombinasjon av forelesninger og seminarer.

Høsten 2017 har emnet følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Obligatorisk fremmøte (du må være tilstede minimum 7 av 10 ganger)
  • Et ukast til semesteroppgaven
  • Et sammendrag på 1 side av en av tekstene på pensum
  • Et muntlig fremlegg basert på sammendraget

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne levere eksamen.

 

Eksamen

Semesteroppgave på 10 sider à 2300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Du leverer essayet i Canvas. Når du skriver semesteroppgave har du krav på veiledning. Dette forutsetter imidlertid at du leverer et utkast til oppgaven. Innlevert utkast er for dette emnet også en av de obligatoriske aktivitetene.

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2017

Høst 2016

Dette emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Høst 2017

Høst 2016

Undervisningsspråk

Engelsk