FIL2209 – Theory of Knowledge

Schedule, syllabus and examination date

Choose semester

Course content

Epistemologi er studiet av kunnskapens natur, rettferdiggjøring, og våre oppfatningers rasjonalitet. I dette emnet tar vi opp utvalgte problemer innenfor dette feltet. Hvilke konkrete temaer som undersøkes kan variere fra semester til semester, men kan inkludere de følgende:

 • Selverkjennelse
 • Uenighetens epistemologi
 • Uvitenhetens epistemologi
 • Vitenskapens epistemologi
 • Feministisk epistemologi

Learning outcome

Når du har gjennomført dette emnet, skal du kunne:

 • Dokumentere solid kunnskap om bestemte emner innenfor epistemologi.
 • analysere og drøfte ulike filosofiske standpunkter på argumenterende vis.
 • Muntlig diskutere og utforske sentrale problemer innenfor epistemologi, og stille filosofiske spørsmål knyttet til disse.
 • Skrive en argumenterende tekst som analyserer ulike synspunkter, og argumenter for et standpunkt på et konkret problem innenfor epistemologi.

Prerequisites

Recommended previous knowledge

Det anbefales å ha tatt FIL1002 - innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi eller tilsvarende.

Overlapping courses

 • 5 studiepoeng overlapp med FIL2200 Fordypning - Erkjennelsesteori (nedlagt)

Dersom du har tatt FIL2208 - Fordypning erkjennelsesteori/vitenskapsteori med fokus på erkjennelsesteori, kan det være overlapp. Du må derfor sjekke pensumlisten, eventuelt ta kontakt med studiekonsulenten på faget ditt for å forsikre deg om at emnene ikke overlapper.

Teaching

12 dobbelttimer med seminarundervisning/forelesninger gjennom hele semesteret. Det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

 • 10 korte, ukentlige innleveringer på ca en halv side hvorav minst 6 må leveres inn og godkjennes

Obligatoriske aktiviteter er gyldige kun det semesteret du tar emnet.

Examination

En mappeeksamen på totalt 10-12 sider som består av 2 essays på 5-6 sider hver, ikke medregnet litteraturliste og noteapparat.. Mappen leveres in sin helhet i Inspera innen gitt frist. Veiledning blir gitt.

Alle de obligatoriske aktivitetene må være gjennomført og godkjent for at du kan avlegge eksamen.

Language of examination

The examination text is given in English, and you submit your response in English.

Grading scale

Grades are awarded on a scale from A to F, where A is the best grade and F is a fail. Read more about the grading system.

Explanations and appeals

Resit an examination

Special examination arrangements

Application form, deadline and requirements for special examination arrangements.

Facts about this course

Credits

10

Level

Bachelor

Teaching

Autumn 2020

Examination

Autumn 2020

Teaching language

English

Norsk eller engelsk. Emnet undervises på engelsk høsten 2020.