FIL2406 – Algoritmisk tenkning for humanister

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende programmering som er relevant for studenter i humanistiske fag. Programmering innføres i en faglig kontekst, gjennom en serie faglig motiverte problemstillinger som løses og analyseres ved å skrive programmer. Disse problemstillingene kan hentes fra elementær sannsynlighet og statistikk, korpus-studier i språkvitenskap, spillteori og evolusjonære modeller. Elementer i programmering slik som variable, lister, løkker, betingelser, funksjoner innføres, og du lærer feilsøking og å visualisere data og resultater.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet skal du

Kunnskap:

  • kjenne grunnleggende strukturer og metoder i vitenskapelige programmer
  • kjenne til anvendelser av programmering til å forstå humanistiske problemstillingen innen språkvitenskap, spillteori og evolusjonære modeller

Ferdigheter:

  • ha fortrolighet med Python-programmering og kunne bruke datastrukturer, funksjoner og moduler, løkker og betingelsestester til å belyse problemstillinger i en faglig relevant sammenheng
  • kunne bruke programmering til å modellere og analysere faglig relevante data og prosesser

Kompetanse:

  • kunne dokumentere, presentere og formidle modeller, programmer og resultetet av programmer i en faglig sammenheng

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler noe kjennskap til logikk, f.eks. gjennom FIL1006 eller liknende.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot HON2110 – Innføring i algoritmisk tenkning for honours-studenter

Undervisning

Studentene på emnet følger 6 dobbelttimer med seminarundervisning sammen med HON2110, i tillegg settes det opp 4 ekstra seminarer og 10 dobbelttimer med gruppeundervisning der fokus er på oppgaveløsing.

 

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • 3 obligatoriske oppgaver som du leverer i løpet av semesteret.

Aktivitetene må være godkjent for at du kan avlegge eksamen.

Eksamen

En mappeeksamen som består av reviderte versjoner av de obligatoriske oppgavene du leverer underveis.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk