FIL4012 – Lesning av filosofiske originalverk fra antikken

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består i nærlesning og diskusjon av filosofiske originalverk fra antikken (perioden fra 5. århundre f. Kr. til 7. århundre e. Kr.). Det blir oppgitt på semestersidene hvilket hovedområde det aktuelle verket som studeres tilhører.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet vil du ha 

  • oppøvd din ferdighet til å analysere, kritisere og diskutere argumentene i kompliserte tekster innen antikkens filosofi. Du vil også lære deg å bruke relevant sekundærlitteratur på en kritisk måte
  • lært deg å bruke relevant sekundærlitteratur på en kritisk måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

12 dobbelttimer med seminarundervisning. Emnet har følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Obligatorisk fremmøte til undervisningen. Du må være til stede minimum 9 av 12 ganger, og det er obligatorisk å være tilstede de to siste. Det forventes aktiv deltakelse gjennom hele seminaret.
  • Skriftlige underveisinnleveringer

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte <https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html>.

Eksamen

Semesteroppgave på 12-15 sider à 2300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Semesteroppgaven skal du levere i Inspera. Valg av tema skjer i samråd med faglærer.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven.

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for at du kan avlegge eksamen.

Sensorveiledning våren 19

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2019

Høst 2010

Tilbys annenhver vår.

Eksamen

Vår 2019

Høst 2010

Undervisningsspråk

Engelsk