Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser utdrag (totalt 600-750 vers) fra romerske epos (Vergil, Ovid).

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • oversette pensumteksten(e) til norsk og fortolke dem
  • beherske det sentrale ordforråd i teksten(e)
  • forstå teksten(e) innenfor en historisk og kulturell ramme
  • gjøre rede for diktenes versemål

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

LAT1001 – Innføring i latin I og LAT1002 – Innføring i latin II

Overlappende emner

Emnet overlapper tildels med emnene LAT1302 – Latin tekstemne grunnivå - Vergil: Aeneiden 4. bok (nedlagt), LAT1306, LAT1309 og LAT1311. Studenter som har avlagt eksamen i ett eller flere av disse emnene, må påregne studiepoengsreduksjon og anbefales å velge et annet emne.

Undervisning

Våren 2021: Grunnet Covid-19 kan undervisningen bli helt eller delvis digital. Du vil bli varslet dersom undervisningen blir (delvis) digital.

Undervisningen på dette emnet gis i annen halvdel av semesteret som:

  • 7 dobbelttimer seminarundervisning

Vi forventer at du møter forberedt til og deltar aktivt i undervisningen.

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • kvalifiserende midtveisprøve

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen. OBS: Våren 2021 erstattes skoleeksamen av en 4 timers digital hjemmeeksamen grunnet Covid-19.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledninger

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk