LAT2110 – Rekonstruksjon av latinske tekster: Tekstkritikk i et historisk perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet belyser de materielle og metodiske forutsetningene for rekonstruksjon av antikke latinske tekster fra senantikken til moderne tid. Metodediskusjoner fra 1450 og fremover samt sentrale tekstutgaver analyseres. Studium av sekundærlitteratur veksler med studium av sentrale tekstutgaver. Emnet har en sterk faghistorisk komponent.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

  • kan du anvende det viktigste av den fagterminologi som brukes i tekstkritiske utgaver og i forskningslitteraturen.
  • forstår du den informasjon som gis i det tekstkritiske apparatet i moderne tekstutgaver.
  • har du innsikt i de viktigste metodene innenfor tekstkritikken.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

LAT1001 – Innføring i latin I og LAT1002 – Innføring i latin II (eller tilsvarende), samt LAT1105 – Latinsk grammatikk I.

Undervisning

Høsten 2020: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

10 dobbelttimer seminarundervisning felles med LAT4110 – Rekonstruksjon av latinske tekster: Tekstkritikk i et historisk perspektiv.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Obligatorisk muntlig presentasjon over et tema som velges i samråd med lærer ut fra pensum på emnet (høsten 2020 gjennomføres denne digitalt om nødvendig)

Eksamen

Mappe som består av to mindre skriftlige arbeider ut fra oppgitt emne og med oppgitte frister.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2020

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)