Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en systematisk gjennomgang av latinsk syntaks med fokus på enkle setninger, og øvelse i å oversette fra latin til norsk og fra norsk til latin. Vi leser utdrag fra klassisk latinsk prosa med særlig vekt på grammatiske problemstillinger.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du tilegnet deg følgende kompetanse:

  • Du kan lese og forstå latinske tekster på et viderekomment nivå.
  • Du behersker latinsk formlære og kan identifisere alle vanlige former i en latinsk tekst.
  • Du kan gjøre rede for de vanligste syntaktiske konstruksjonene og identifisere dem i en latinsk tekst.
  • Du er i stand til å oversette setninger fra norsk til latin med bruk av grunnleggende syntaktiske konstruksjoner.

Her finner du mer detaljerte læringsmål.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

LAT1001 – Innføring i latin I og LAT1002 – Innføring i latin II eller tilsvarende (ta kontakt med studiekonsulenten for emnet, dersom du har behov for å få vurdert tidligere utdannelse). 

Overlappende emner

Emnet overlapper med 5 studiepoeng mot hver av emnene LAT1103 – Latinsk grammatikk I (nedlagt) og LAT1104 – Oversettelse til latin I (nedlagt).

Undervisning

Høsten 2020: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

Én tretimersøkt pr. uke i 14 uker.

Undervisningen forutsetter aktiv deltakelse fra deg som student og omfatter blant annet ukentlige skriftlige innleveringer. Vi forventer at du møter forberedt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • ukentlige innleveringer. Minst 10 av 14 må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig også de neste to gangene emnet tilbys.

Eksamen

OBS! Høsten 2020 erstattes skoleeksamen av en 4 timers digital hjemmeeksamen pga. Covid-19.

4-timers skriftlig skoleeksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne framstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning

Hjelpemidler

Du kan benytte én av følgende ordbøker:

  • Roggen, Vibeke, Kraggerud, Egil og Tosterud, Bjørg: Latinsk ordbok, Oslo 2015. Uten grammatikkdelen bakerst. Slike eksemplarer lånes ut av emnelærer.
  • Johanssen, Jan, Nygaard, Marius og Schreiner, Emil: Latinsk ordbok, 4. reviderte utgave ved Egil Kraggerud og Bjørg Tosterud, Oslo 1998. (eller tidligere utgaver)

I tillegg kan du ta med:                            

  • Norsk-latinsk ordliste. Ordlisten blir gjort tilgjengelig i forbindelse med undervisningen.

Ønsker du å benytte en annen ordbok?

Andre ordbøker enn de som er nevnt ovenfor, kan godkjennes etter søknad. Henvend deg til eksamenskonsulenten senest to uker før eksamen, og ta med ordboka du ønsker å benytte. Hvis vi godkjenner den aktuelle ordboka, vil du få en skriftlig bekreftelse som du må ta med til eksamenslokalet på eksamensdagen.

Ordbøker med grammatikker tillates ikke. Ordbøker kan heller ikke inneholde notater, lapper eller lignende. Dette vil bli sjekket i eksamenslokalet. Ordbøker med grammatikker, notater, lapper eller lignende vil umiddelbart bli inndratt og det vil kunne bli reist sak om fusk/forsøk på fusk. <http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/>

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk