LAT4109 – Nylatin – latin i Europa 1300-1800

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innsikt i bruken av latin fra renessansen til ca. år 1800. Latin var Europas fellesspråk, brukt i internasjonale relasjoner, i skolen og i den kristne kirke. De nye vitenskapene som ble utviklet presenterte gjerne sine resultater på latin; språket ble videre brukt i diktning og satire. Vi studerer vendingen fra latin som prestisjespråk til et språk som ble gradvis utkonkurrert av nasjonalspråkene. Videre undersøker vi tospråklige forfatteres valg mellom latin og nasjonalspråket sitt i forskjellige sjangere.

Hva lærer du?

  • Innsikt i bruken av latin i tidlig-moderne tid
  • Kunne redegjøre for utvalgte verker fra perioden i litterær, religiøs og/eller samfunnsmessig kontekst
  • Kunne sammenlikne utvalgte verker fra perioden med omtalen i oversiktsverker for det aktuelle fagfeltet
  • Kunne formidle disse kunnskapene både skriftlig og muntlig, også i dialog med fagområder utenfor ditt eget fag

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelorgrad med fordypning (80 studiepoeng) i latin, eller tilsvarende.

Undervisning

10 dobbelttimer seminarundervisning. Vi forventer at møter opp i undervisningen og deltar aktivt. Ukentlige forberedelser av tekster (primær- og sekundærlitteratur) er forventet av deg.

 

Eksamen

Mappeeksamen. Mappen vil inneholde:

  • Two oral presentations (2x 15 mins.) on a subject relevant to the subject (Neo-Latin epigram).
  • Sample collation/edition of one or more poems, using manuscripts and old prints (min. 100 verses).
  • Intertextual analysis of min. 60 verses: Analyse the references to ancient texts in one or more epigrams, using the Library of Latin Texts (deadline: TBA), with discussion in class.
  • Translation of min. 40 verses (English or Norwegian) (deadline: TBA).
  • Mid-term review (klasseromsprøve)
  • Extra task in consultation with student.

 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2019

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)