Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Intensiv språkundervisning på videregående nivå ved godkjent universitet i Kina eller Taiwan. I tillegg til ren språkundervisning kan det omfatte kinesiskspråklige kurser i relevante fagdisipliner. I løpet av semesteret må du også levere inn en skriftlig oppgave til UiO.

Viktig! Utfyllende praktiske opplysninger om oppholdet og søknadsprosedyren

Hva lærer du?

  • Du utvikler lese-, skrive-, lytte- og taleferdigheter i kinesisk på avansert nivå.
  • Du får styrket den språklige kompetansen din kraftig gjennom opphold og undervisning i Kina eller Taiwan.
  • Du får et visst grunnlag for å arbeide med kinesisk i yrkeslivet og i videre masterstudier.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Opplegget i Kina/Taiwan omfatter normalt minst 15 undervisningstimer i uken med hovedvekt på intensiv språkundervisning, eventuelt også kinesiskspråklige kurs innenfor relevante fagdisipliner. Undervisningstimene skal godkjennes av faglærer ved Universitetet i Oslo.

I løpet av semesteret må du levere en skriftlig oppgave til UiO. Oppgaven må skrives på kinesisk og skal være på omkring 1000 kinesiske tegn.

Tema og innleveringsfrist for oppgaven blir gitt i Canvas i løpet av semesteret. Oppgaven leveres i Inspera.

Siden kontakten med faglærerne ved UiO skjer elektronisk, er du ansvarlig for å følge med i Canvas samt være tilgjengelig på e-post.

Eksamen

Vurderingsformen i emnet er en mappe som blir vurdert med karakteren bestått/ikke bestått. Bestått karakter i emnet vil bli gitt på bakgrunn av følgende kombinasjon:

  1. Deltagelse i minst 80 prosent av den obligatoriske undervisningen i Kina/Taiwan.
  2. Deltagelse i samtlige avsluttende prøver ved de obligatoriske kursene i Kina/Taiwan.
  3. Karakteren bestått på den skriftlige oppgaven som blir innlevert ved Universitetet i Oslo.

Viktig! Du er selv ansvarlig for å skaffe til veie bekreftelse på deltagelse i undervisningen og beståtte prøver ved universitet i Kina/Taiwan og videreformidle dette til studieadministrasjonen ved instituttet for godkjenning.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Annet

KIN3110 – Kinesisk F og KIN3120 – Kinesisk G er et tilbud til de studentene som ønsker å ta et ytterligere år med kinesisk språk etter fullført bachelorgrad i Kinesisk med Kina-studier. Det anbefales i særlig grad for studenter som ønsker å ta en mastergrad i kinesisk.

Emnet vil kunne inngå i en bachelorgrad som inneholder frie studiepoeng. Siden bachelorprogrammet i Asia- og Midtøsten-studier ikke inneholder frie studiepoeng, vil ikke emnet kunne inngå i denne graden.

Ressurssider for kinesisk

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Tilbys ikke høsten 2020 og våren 2021: Grunnet COVID-19 er det usikkert når emnet tilbys neste gang.

Eksamen

Tilbys ikke høsten 2020 og våren 2021: Grunnet COVID-19 er det usikkert når emnet tilbys neste gang.

Undervisningsspråk

Kinesisk