REL2001 – Religiøs kompleksitet - teori og metode

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Drivkraften bak religionsforskningen er undringen over andre måter å tenke på; og andre måter å forstå verden på. Det er spennende, men også teoretisk og metodologisk utfordrende. Hvordan styrer teoretiske perspektiver vår tolkning av religioner og religiøse fenomener? Hvordan skiller religionsvitenskap seg fra journalistikk? Hvilke metoder benytter vi, og hvordan forholder vi oss til ulike kilder?

På dette emnet blir du kjent med teorier og metoder i dagens religionsforskning. Emnet legger opp til praktisk læring hvor undervisningen baserer seg på analyse av et vidt spenn av eksempler. Studentene får kjennskap til teorier og metoder som benyttes i dagens religionsforskning, innblikk i forskningsetiske problemstillinger og blir kjent med forskningsprosessens ulike stadier.

Gjennom utstrakt egeninnsats og ulike øvelser er emnet et praktisk og dagsaktuelt supplement til REL1001. Emnet fungerer også som en forberedelse til arbeidet med bacheloroppgaven.

Hva lærer du?

Fagspesifikk kompetanse:

  • Bred oversikt over metoder og teorier som benyttes i religionsforskningen i dag.
  • Praktisk trening i å benytte ulike analysemetoder.
  • Reflektert kunnskap om metodiske utfordringer knyttet til ulike former for religionsvitenskapelig kildemateriale.
  • Evne til å forholde seg selvstendig og kritisk til religionsvitenskapelige teoridiskusjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i REL1001 – Religionsvitenskapelig teori og REL1003 – Verdensreligionene

Undervisning

Undervisningen består av:

  • 7 forelesninger 
  • 7 seminarer 

Studentenes skriveprosess er en vesentlig del av undervisningsopplegget.
I seminarene jobber studentene i grupper og skriver felles og invidivuelle tekster.

Obligatorisk aktivitet

  • Muntlig kvalifiseringsoppgave: en av gruppeoppgavene fremføres muntlig. 

Detaljert informasjon om obligatorisk aktivitet blir gjort kjent på den første forelesningen og lagt ut i detaljert undervisningsplan.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

3-dagers hjemmeeksamen.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst fra 2021

Eksamen

Hver høst fra 2021

Undervisningsspråk

Norsk