REL2001 – Religionsvitenskap i praksis. Teori og metode

Kort om emnet

Drivkraften bak religionsforskningen er undringen over andre måter å tenke på; og andre måter å forstå verden på. Det er spennende, men også teoretisk og metodologisk utfordrende. Hvordan styrer teoretiske perspektiver vår tolkning av religioner og religiøse fenomener? Hvordan skiller religionsvitenskap seg fra journalistikk? Hvilke metoder benytter vi, og hvordan forholder vi oss til ulike kilder?

På dette emnet blir du kjent med teorier og metoder i dagens religionsforskning. Emnet legger opp til praktisk læring hvor undervisningen baserer seg på analyse og et vidt spenn av religionsvitenskapelige forskningsartikler. Studentene får kjennskap til teorier og metoder som benyttes i dagens religionsforskning, innblikk i forskningsetiske problemstillinger og blir kjent med forskningsprosessens ulike stadier.

Gjennom utstrakt egeninnsats med oppgaveskriving og ulike øvelser er emnet et praktisk og dagsaktuelt supplement til REL 1001. Emnet fungerer også som en forberedelse til arbeidet med bacheloroppgaven.

Hva lærer du?

Fagspesifikk kompetanse:

  • Bred oversikt over metoder og teorier som benyttes i religionsforskningen i dag
  • Praktisk trening i å benytte ulike analysemetoder
  • Reflektert kunnskap om metodiske utfordringer knyttet til ulike former for religionsvitenskapelig kildemateriale
  • Evne til å forholde seg selvstendig og kritisk til religionsvitenskapelige teoridiskusjoner

Generell kompetanse:

  •   Trening i å foreta begrunnede valg av kildemateriale, metode og teoretisk perspektiv
  •   Evne til å planlegge og gjennomføre et akademisk arbeid
  •   Trening i muntlig og skriftlig presentasjon av fagstoff
  •   Øvelse i ulike samarbeidsformer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i REL1001 – Religionsvitenskapelig teori

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskap tilsvarende REL1001 – Religionsvitenskapelig teori

Undervisning

Undervisningen gis i form av 8 halvdagsopplegg bestående av forelesninger og seminarer. Studentenes skriveprosess er en vesentlig del av undervisningsopplegget. Studentene leverer 2 skriftlig oppgaver, og kommenterer hverandres arbeid. 

Innleveringsfristene for deloppgaver vil bli gjort kjent på den første forelesningen og lagt ut i detaljert undervisningsplan.

Eksamen

Emnet vurderes med mappeeksamen med to deloppgaver på totalt 10 sider (ca 2300 tegn per side).

Deloppgavene skal leveres i Canvas underveis i semesteret. For å kvalifisere til innlevering av mappe, må deloppgavene må være levert innen oppsatte frister, og godkjent av faglærer.

Mappeinnleveringen leveres ved slutten av semesteret. Innleveringsfrister vil bli gjort kjent på semestersidene.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst fra 2021

Eksamen

Hver høst fra 2021

Undervisningsspråk

Norsk