HON2110 – Innføring i algoritmisk tenkning for honours-studenter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende statistikk og programmering i en faglig kontekst som er relevant for honours-studentene og det tverrfaglige temaet for kullet. Du vil introduseres til metoder som er viktig for å kunne forstå og adressere de tverrfaglige problemstillingene i honours-programmet og som er nødvendige for å kunne arbeide med data-drevne og tverrfaglige prosjekter. Grunnleggende programmering innføres i en faglig kontekst, gjennom en serie faglig motiverte problemstillinger som løses og analyseres ved å skrive programmer. Elementer i programmering slik som variable, lister, løkker, betingelser, funksjoner innføres, og du lærer feilsøking og å visualisere data og resultater. Eksempler og metoder vil kunne tilpasses det tverrfaglige temaet og sammensetningen av studentgruppen.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal

  • kjenne grunnleggende strukturer og metoder i vitenskapelige programmer
  • kjenne til anvendelser av programmering til å forstå humanistiske og samfunnsvitenskapelige problemstillinger

Ferdigheter

Du skal

  • ha fortrolighet med Python-programmering og kunne bruke datastrukturer, funksjoner og moduler, løkker og betingelsestester til å belyse problemstillinger i en faglig relevant sammenheng
  • kunne bruke programmering til å modellere og analysere faglig relevante data og prosesser

Kompetanse:

Du skal

  • kunne dokumentere, presentere og formidle modeller, programmer og resultatet av programmer i en faglig sammenheng

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot FIL2406 – Algoritmisk tenkning for humanister

Undervisning

Emnet går over ett semester med seks to-timers samlinger og seks to-timers gruppeøvelser.

Eksamen

Vurderingsform: Mappevurdering bestående av innleveringer av prosjektoppgavene.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk