KLAR3090 – Bacheloroppgave i Klart språk

Kort om emnet

Emnet består av et skriftlig arbeid med klarspråkorientert tema i tilknytning til erfaringer gjort under praksisopphold med tilhørende praksisrapport (KLAR3050 – Praksisopphold med klarspråkrapport).

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne kan du, ut fra en problemstilling du selv formulerer:

  • oppsummere og kritisk diskutere erfaringer med eget klarspråkarbeid med utgangspunkt i relevant teori og metodekunnskap.
  • uttrykke deg klart i sjangeren akademisk sakprosa.
  • finne fram til relevant litteratur og kilder.
  • referere til kilder og litteratur på riktig måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er forbeholdt studenter på BA-programmet Klart språk.

Undervisning

•             I begynnelsen av semesteret arrangeres to seminarer med tilhørende skriveverksteder om hvordan man skal skrive en bacheloroppgave.

•              Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid som skrives under veiledning av en faglærer.

Eksamen

  • Bacheloroppgaven skal være på 4500 ord (slingringsmonn på +/-10%). Oppgaven må gjerne inneholde illustrasjoner og figurer. Litteraturliste, illustrasjoner, figurer og noter blir ikke medregnet når lengden på eksamensbesvarelsen blir vurdert, men kommer i tillegg.
  • Oppgaven skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester, samt antall ord.
  • Alle besvarelser blir sjekket i UiO sitt plagiatkontrollverktøy URKUND opp mot internett og UiO sin database (herunder vil det si også tidligere innleverte oppgaver). 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du skal besvare eksamen på norsk, enten på bokmål eller nynorsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Gis første gang V22

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk