Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

God forståelse av sakprosa er viktig i dagens arbeids- og samfunnsliv. Emnet tar for seg et utvalg sakprosasjangere med vekt på både tekst og kontekst.

Det vil blant annet fokuseres på sakprosa i skolens norskfag. Sakprosa av høy litterær kvalitet er et satsingsområde hos de fleste forlag i Norden.

Nesten all prosa som ikke er skjønnlitterær, regnes i dag som sakprosa, og sakprosa er dermed både fagbøker, essays, matoppskrifter, annonser, avisreportasjer og en lang rekke andre sjangere.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Gjøre rede for ulike teorier om sakprosa og om sakprosaens samfunnsmessige funksjoner
  • Drøfte sakprosaens rolle i skolen
  • Analysere sakprosatekster innen et utvalg sjangere
  • Vurdere sakprosatekster med hensyn til kvalitet og funksjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Det gis 28 timer seminarundervisning. En kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en hjemmeeksamen med tre dagers innleveringsfrist.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport høst 2013

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisning på andre skandinaviske språk kan forekomme