FRA2304 – Histoire et littérature francophone: Le Québec

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbyr en innføring i Québecs historie og litteratur. Vi vil særlig se på Québecs mentalitetshistorie, samt enkelte sentrale historiske hendelser. De skjønnlitterære verkene som leses, belyser og kommenterer historien, og vil derfor tolkes mot den historiske bakgrunnen. Det legges vekt på historieforståelse, tekstlesing og samspillet mellom litteratur og historie/samfunn.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • Gjøre rede for og diskutere sentrale historiske hendelser i Québec, og sentrale trekk ved Québecs litteraturhistorie.
  • Lese og analysere tekster av en viss vanskelighetsgrad.
  • Fortolke de gjennomgåtte tekstene både skriftlig og muntlig og sette dem inn i en større historisk, litteraturhistorisk og ideologisk kontekst.
  • Anvende et relevant begrepsapparat i fortolkningen av tekstene og sentrale historiske hendelser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) og FRA1501 – Fransk historie fra Revolusjonen til i dag eller tilsvarende kunnskaper om historie og litteratur

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar i 14 uker. Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere en oppgave på 3-4 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk. Oppgaven må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Les mer om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen er sluttevaluering i form av en hjemmeeksamen på tre dager. Det skrives et arbeid på fransk på 5 sider à 2300 tegn.

 

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Fransk