Dette emnet er nedlagt

FRA2505 – Histoire économique et sociale de la France - Vie des entreprises

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i fransk økonomi, bedrifter, bedriftskultur, arbeidsliv og rettigheter, samt den franske statens rolle i økonomien, næringslivet og velferdsstaten (Etat Providence). Emnet gir også innblikk i historiske perioder som har spilt en viktig rolle for fransk økonomi, blant annet den første og andre industrielle revolusjon, den økonomiske krisen på 1930-tallet, oljekrisen og omstillingene den førte til fra 1970-tallet og frem til i dag.  

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • gjøre rede for den franske statens rolle i økonomien og næringslivet, og diskutere velferdsstatens rolle i Frankrike.
  • gjøre rede for særtrekk ved fransk økonomi, arbeidsliv og bedriftskultur og analysere årsaker og konsekvenser av viktige omveltninger i fransk økonomisk og sosial historie
  • reflektere over fransk entreprenørskap og bedriftskultur ut fra et historisk perspektiv
  • analysere rollen til de politiske partiene og organisasjonene i arbeidslivet
  • muntlig gjøre rede for aktuelle økonomiske og arbeidslivsrelaterte nyheter i det franske nyhetsbildet
  • presentere og analysere skriftlig et tema i et historisk perspektiv

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

 

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 2 timer seminar i 10 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal holde et muntlig innlegg på fransk som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Les mer om retningslinjer for obligatoriske aktiviterer.

Ved få påmeldte studenter kan emnet bli avlyst.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappe bestående av to oppgaver på ca. 5 sider hver ( 2300 tegn per side). Oppgaven skal leveres i Fronter innen en fastsatt frist. Les mer om eksamensinnlevering.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2016

Eksamen

Høst 2016

Undervisningsspråk

Fransk