ITA4511 – Italiensk historie i det 19. og 20. århundre

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar utgangspunktet i Italias historie i det 19. og 20. århundre. Enkelte viktige politiske, kulturelle og samfunnsmessige forhold vil bli drøftet: forholdet mellom nord- og sør-Italia, kriminalitet, forskjellige politiske ideologier (fascisme, kommunisme), migrasjon, feminisme og italiensk kvinnehistorie, kirken og dens forhold til den italienske staten.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet:

  • har du fått grunnleggende kunnskaper om italiensk historisk utvikling både politisk, sosialt og økonomisk i perioden fra 1861 og fram til i dag.
  • kan du analysere sentrale aspekter ved italiensk historie i det 19. og 20. århundre
  • har du utviklet ferdigheter i skriftlig og muntlig framstilling på italiensk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til master i italiensk, eller et annet relevant masterprogram.

Ved få påmeldte studenter kan emnet bli avlyst.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kurset kan med fordel studeres sammen med italiensk språk og italiensk litteratur.

ITA1101 – Italiensk språk og ITA1501 – Italiensk kulturkunnskap eller tilsvarende forkunnskaper. Lesedugelighet i italiensk og engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ITA2501 – Italiensk historie i det 19. og 20. århundre, innføring

Undervisning

Undervisningen omfatter forelesninger og seminarer, i alt 28 timer.

Undervisningen på emnet er felles med ITA2501 – Italiensk historie i det 19. og 20. århundre, innføring.

Det forventes at studentene deltar aktivt i undervisningen. Det forutsettes aktiv deltakelse også i den delen av undervisningen som organiseres gjennom den nettbaserte læringsplattformen Canvas.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal holde en muntlig presentasjon i løpet av semesteret. Presentasjonen må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må godkjennes før eksamen.

Eksamensformen er en semesteroppgave. Oppgaven skal være på 8 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Italiensk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Italiensk