ITA2501 – Italiensk historie i det 19. og 20. århundre, innføring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar utgangspunktet i Italias historie i det 19. og 20. århundre. Enkelte viktige politiske, kulturelle og samfunnsmessige forhold vil bli drøftet: forholdet mellom nord- og sør-Italia, kriminalitet, forskjellige politiske ideologier (fascisme, kommunisme), migrasjon, feminisme og italiensk kvinnehistorie, kirken og dens forhold til den italienske staten.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet:

  • har du fått grunnleggende kunnskaper om italiensk historisk utvikling både politisk, sosialt og økonomisk i perioden fra 1861 og fram til i dag.
  • kan du analysere sentrale aspekter ved italiensk historie i det 19. og 20. århundre
  • har du utviklet ferdigheter i skriftlig og muntlig framstilling på italiensk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved få påmeldte studenter kan emnet bli avlyst.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

ITA1101 – Italiensk språk og ITA1501 – Italiensk kulturkunnskap eller tilsvarende forkunnskaper. Lesedugelighet i italiensk og engelsk.

 

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ITA4511 – Italiensk historie i det 19. og 20. århundre

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen omfatter forelesninger og seminarer, i alt 20 timer.

Undervisningen på emnet er felles med ITA4511 – Italiensk historie i det 19. og 20. århundre.

Det forventes at studentene deltar aktivt i undervisningen. Det forutsettes aktiv deltakelse også i den delen av undervisningen som organiseres gjennom den nettbaserte læringsplattformen Canvas.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må levere et skriftlig utkast til semesteroppgaven. Utkastet må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må godkjennes før eksamen.

Eksamensformen er en semesteroppgave. Oppgaven skal være på 8 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Italiensk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2021

Vår 2016

Uregelmessig

 

Eksamen

Vår 2021

Vår 2016

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Italiensk